{"1":{"Pelna_nazwa":"1500 m K","Plec":"K","Nazwa_FINISH":"1500","Konkurencja":"K1500","Typ":"1","NazwaRundy":"Bieg 1","Data":null,"Godzina":null,"Godzina_zak":null,"Wiatr":null,"NrBiegu":null}}