{"1":{"Pelna_nazwa":"4x800 m MIX","Plec":"K","Nazwa_FINISH":"4x800","Konkurencja":"K4x400","Typ":"1","NazwaRundy":"Heat A","Data":null,"Godzina":null,"Godzina_zak":null,"Wiatr":null,"NrBiegu":null}}