{"1":{"Pelna_nazwa":"60 m dzieci\/kids","Plec":"K","Nazwa_FINISH":"60","Konkurencja":"K60s","Typ":"1","NazwaRundy":"Heat A","Data":null,"Godzina":null,"Godzina_zak":null,"Wiatr":null,"NrBiegu":null}}