{"1":{"Pelna_nazwa":"Dysk K","Plec":"K","Nazwa_FINISH":"Dysk","Konkurencja":"Kdysk","Typ":"2"}}