{"1":{"Pelna_nazwa":"Kula K","Plec":"K","Nazwa_FINISH":"Kula","Konkurencja":"Kkula","Typ":"2"},"2":{"Data":"2018-09-01","Runda":"","Konkurencja":"Kkula","GodzinaStart":"17:25","awans_msc":null,"awans_czas":null,"Wyniki":1}}