{"1":{"Pelna_nazwa":"Kula K","Plec":"K","Nazwa_FINISH":"Kula","Konkurencja":"Kkula","Typ":"2","NazwaRundy":"FINA\u0141","Data":"2019-05-25","Godzina":"17:00:00","Godzina_zak":null,"Wiatr":null,"NrBiegu":null,"Wys1":"I","Wys2":"II","Wys3":"III","Wys4":"IV","Wys5":"V","Wys6":"VI"},"2":{"Miejsce":null,"Pozycja_Tor":"1","Grupa_Seria":"0","NrStart":"1239","Zawodnik":"SZYGOSKA Joanna","DataUr":"97-12-17","Klub":"PWSZ P\u0142ock","PB":"11.54\/17","SB":"11.08","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":null,"Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":null,"Punkty":null,"Ranking":null,"PK":"0"},"3":{"Miejsce":null,"Pozycja_Tor":"2","Grupa_Seria":"0","NrStart":"1196","Zawodnik":"ZEZULA Wiktoria","DataUr":"96-03-21","Klub":"WSG Bydgoszcz","PB":"13.89\/18","SB":"13.60","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":null,"Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":null,"Punkty":null,"Ranking":null,"PK":"0"},"4":{"Miejsce":null,"Pozycja_Tor":"3","Grupa_Seria":"0","NrStart":"1213","Zawodnik":"TRZONKOWSKA Beata","DataUr":"95-05-02","Klub":"PWSIiP \u0141om\u017ca","PB":"14.18\/17","SB":"13.80","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":null,"Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":null,"Punkty":null,"Ranking":null,"PK":"0"},"5":{"Miejsce":null,"Pozycja_Tor":"4","Grupa_Seria":"0","NrStart":"1105","Zawodnik":"MIREK Ewa","DataUr":"97-04-21","Klub":"AWF Krak\u00f3w (KS AZS AWF Krak\u00f3w)","PB":"13.67\/18","SB":"12.76","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":null,"Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":null,"Punkty":null,"Ranking":null,"PK":"0"},"6":{"Miejsce":null,"Pozycja_Tor":"5","Grupa_Seria":"0","NrStart":"1312","Zawodnik":"\u015aLEPOWRO\u0143SKA Maja","DataUr":"98-12-02","Klub":"AZS-AWF Warszawa","PB":"15.85\/17","SB":"15.85","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":null,"Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":null,"Punkty":null,"Ranking":null,"PK":"0"},"7":{"Miejsce":null,"Pozycja_Tor":"6","Grupa_Seria":"0","NrStart":"1109","Zawodnik":"PIERCHA\u0141A Renata","DataUr":"96-03-05","Klub":"AWF Krak\u00f3w (KS AZS AWF Krak\u00f3w)","PB":"13.11\/18","SB":"12.64","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":null,"Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":null,"Punkty":null,"Ranking":null,"PK":"0"},"8":{"Miejsce":null,"Pozycja_Tor":"7","Grupa_Seria":"0","NrStart":"907","Zawodnik":"ZAKLI\u0143SKA Anna","DataUr":"00-06-24","Klub":"PO Opole","PB":"11.06\/18","SB":"10.99","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":null,"Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":null,"Punkty":null,"Ranking":null,"PK":"0"},"9":{"Miejsce":null,"Pozycja_Tor":"8","Grupa_Seria":"0","NrStart":"1338","Zawodnik":"MALU\u015aKIEWICZ Agnieszka","DataUr":"89-03-18","Klub":"O\u015a AZS Pozna\u0144","PB":"17.20\/14","SB":"15.96","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":null,"Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":null,"Punkty":null,"Ranking":null,"PK":"0"},"10":{"Miejsce":null,"Pozycja_Tor":"9","Grupa_Seria":"0","NrStart":"1292","Zawodnik":"CISICKA Natalia","DataUr":"98-07-16","Klub":"AZS-AWF Warszawa","PB":"13.06\/17","SB":"13.06","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":null,"Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":null,"Punkty":null,"Ranking":null,"PK":"0"},"11":{"Miejsce":null,"Pozycja_Tor":"10","Grupa_Seria":"0","NrStart":"1177","Zawodnik":"SK\u00d3RZEWSKA Patrycja","DataUr":"96-06-15","Klub":"AWF Wroc\u0142aw (KS AZS AWF Wroc\u0142aw)","PB":"14.19\/19","SB":"14.19","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":null,"Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":null,"Punkty":null,"Ranking":null,"PK":"0"},"12":{"Miejsce":null,"Pozycja_Tor":"11","Grupa_Seria":"0","NrStart":"1002","Zawodnik":"RUTKOWSKA Daria","DataUr":"94-03-01","Klub":"PW Warszawa","PB":"10.51\/18","SB":"10.51","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":null,"Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":null,"Punkty":null,"Ranking":null,"PK":"0"},"13":{"Miejsce":null,"Pozycja_Tor":"12","Grupa_Seria":"0","NrStart":"630","Zawodnik":"GODLEWSKA Ma\u0142gorzata","DataUr":"96-06-11","Klub":"URo Krak\u00f3w","PB":"11.99\/15","SB":"11.40","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":null,"Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":null,"Punkty":null,"Ranking":null,"PK":"0"}}