{"1":{"Pelna_nazwa":"Kula K","Plec":"K","Nazwa_FINISH":"Kula","Konkurencja":"Kkula","Typ":"2","NazwaRundy":null,"Data":"2018-07-08","Godzina":"17:30:00","Godzina_zak":"17:56:00","Wiatr":null,"NrBiegu":null,"Wys1":"I","Wys2":"II","Wys3":"III","Wys4":"IV","Wys5":"V","Wys6":"VI"},"2":{"Miejsce":"1","Pozycja_Tor":"4","Grupa_Seria":"0","NrStart":"","Zawodnik":"GUBA Paulina","DataUr":"91-05-14","Klub":"AZS UMCS Lublin","PB":"18.94\/18","SB":"18.94","WYS1":"18.40","WIATR1":"","WYS2":"18.45","WIATR2":"","WYS3":"19.38","WIATR3":"","WYS4":"19.35","WIATR4":"","WYS5":"18.69","WIATR5":"","WYS6":"x","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"19.38","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" PB RM ","Punkty":"","Ranking":"","PK":"0"},"3":{"Miejsce":"2","Pozycja_Tor":"3","Grupa_Seria":"0","NrStart":"","Zawodnik":"KARDASZ Klaudia","DataUr":"96-05-02","Klub":"KS Podlasie Bia\u0142ystok","PB":"18.29\/18","SB":"18.29","WYS1":"17.32","WIATR1":"","WYS2":"17.72","WIATR2":"","WYS3":"17.92","WIATR3":"","WYS4":"18.30","WIATR4":"","WYS5":"17.87","WIATR5":"","WYS6":"17.81","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"18.30","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" PB ","Punkty":"","Ranking":"","PK":"0"},"4":{"Miejsce":"3","Pozycja_Tor":"2","Grupa_Seria":"0","NrStart":"","Zawodnik":"\u017bEBROWSKA Aldona","DataUr":"91-01-11","Klub":"KS AZS AWF Krak\u00f3w","PB":"16.63\/18","SB":"16.63","WYS1":"15.53","WIATR1":"","WYS2":"x","WIATR2":"","WYS3":"15.88","WIATR3":"","WYS4":"x","WIATR4":"","WYS5":"x","WIATR5":"","WYS6":"15.31","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"15.88","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"","Ranking":"","PK":"0"},"5":{"Miejsce":"4","Pozycja_Tor":"1","Grupa_Seria":"0","NrStart":"","Zawodnik":"MALU\u015aKIEWICZ Agnieszka","DataUr":"89-03-18","Klub":"O\u015a AZS Pozna\u0144","PB":"17.20\/14","SB":"15.82","WYS1":"x","WIATR1":"","WYS2":"x","WIATR2":"","WYS3":"x","WIATR3":"","WYS4":"x","WIATR4":"","WYS5":"15.39","WIATR5":"","WYS6":"x","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"15.39","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"","Ranking":"","PK":"0"}}