{"1":{"Pelna_nazwa":"Kula K","Plec":"K","Nazwa_FINISH":"Kula","Konkurencja":"Kkula","Typ":"2","NazwaRundy":null,"Data":"2018-09-01","Godzina":"17:25:00","Godzina_zak":"18:02:00","Wiatr":null,"NrBiegu":null,"Wys1":"I","Wys2":"II","Wys3":"III","Wys4":"IV","Wys5":"V","Wys6":"VI"},"2":{"Miejsce":"1","Pozycja_Tor":"8","Grupa_Seria":"0","NrStart":"120","Zawodnik":"KARDASZ Klaudia","DataUr":"96-05-02","Klub":"KS Podlasie Bia\u0142ystok","PB":"18.48\/18","SB":"18.48","WYS1":"17.13","WIATR1":"","WYS2":"x","WIATR2":"","WYS3":"x","WIATR3":"","WYS4":"x","WIATR4":"","WYS5":"x","WIATR5":"","WYS6":"x","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"17.13","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"8","Ranking":"","PK":"0"},"3":{"Miejsce":"2","Pozycja_Tor":"1","Grupa_Seria":"0","NrStart":"68","Zawodnik":"KOLB Viktoria","DataUr":"93-10-26","Klub":"AZS-AWF Warszawa","PB":"","SB":"","WYS1":"17.02","WIATR1":"","WYS2":"17.02","WIATR2":"","WYS3":"16.99","WIATR3":"","WYS4":"17.08","WIATR4":"","WYS5":"x","WIATR5":"","WYS6":"x","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"17.08","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"7","Ranking":"","PK":"0"},"4":{"Miejsce":"3","Pozycja_Tor":"7","Grupa_Seria":"0","NrStart":"142","Zawodnik":"MALU\u015aKIEWICZ Agnieszka","DataUr":"89-03-18","Klub":"O\u015a AZS Pozna\u0144","PB":"17.20\/14","SB":"16.13","WYS1":"14.86","WIATR1":"","WYS2":"x","WIATR2":"","WYS3":"15.58","WIATR3":"","WYS4":"15.49","WIATR4":"","WYS5":"15.17","WIATR5":"","WYS6":"15.37","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"15.58","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"6","Ranking":"","PK":"0"},"5":{"Miejsce":"4","Pozycja_Tor":"6","Grupa_Seria":"0","NrStart":"89","Zawodnik":"NOWAK Monika","DataUr":"95-07-11","Klub":"KS AZS AWF Krak\u00f3w","PB":"14.36\/17","SB":"13.96","WYS1":"x","WIATR1":"","WYS2":"12.36","WIATR2":"","WYS3":"x","WIATR3":"","WYS4":"12.27","WIATR4":"","WYS5":"x","WIATR5":"","WYS6":"x","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"12.36","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"5","Ranking":"","PK":"0"},"6":{"Miejsce":"5","Pozycja_Tor":"5","Grupa_Seria":"0","NrStart":"39","Zawodnik":"ZEZULA Wiktoria","DataUr":"96-03-21","Klub":"CWZS Zawisza Bydgoszcz SL","PB":"13.89\/18","SB":"13.89","WYS1":"11.22","WIATR1":"","WYS2":"11.58","WIATR2":"","WYS3":"11.98","WIATR3":"","WYS4":"11.68","WIATR4":"","WYS5":"11.71","WIATR5":"","WYS6":"11.44","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"11.98","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"4","Ranking":"","PK":"0"},"7":{"Miejsce":"6","Pozycja_Tor":"4","Grupa_Seria":"0","NrStart":"53","Zawodnik":"MUSZY\u0143SKA Weronika","DataUr":"01-04-05","Klub":"AZS UMCS Lublin","PB":"11.48\/18","SB":"11.48","WYS1":"11.51","WIATR1":"","WYS2":"11.36","WIATR2":"","WYS3":"x","WIATR3":"","WYS4":"11.08","WIATR4":"","WYS5":"11.35","WIATR5":"","WYS6":"11.55","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"11.55","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" PB ","Punkty":"3","Ranking":"","PK":"0"},"8":{"Miejsce":"7","Pozycja_Tor":"2","Grupa_Seria":"0","NrStart":"112","Zawodnik":"ZAKLI\u0143SKA Anna","DataUr":"00-06-24","Klub":"AZS KU Politechniki Opolskiej Opole","PB":"11.06\/18","SB":"11.06","WYS1":"11.02","WIATR1":"","WYS2":"10.48","WIATR2":"","WYS3":"x","WIATR3":"","WYS4":"10.30","WIATR4":"","WYS5":"10.46","WIATR5":"","WYS6":"10.91","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"11.02","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"2","Ranking":"","PK":"0"},"9":{"Miejsce":"8","Pozycja_Tor":"3","Grupa_Seria":"0","NrStart":"18","Zawodnik":"WR\u00d3BLEWSKA Michalina","DataUr":"99-04-02","Klub":"KS AZS AWF Wroc\u0142aw","PB":"11.45\/17","SB":"11.18","WYS1":"10.47","WIATR1":"","WYS2":"10.42","WIATR2":"","WYS3":"10.18","WIATR3":"","WYS4":"9.87","WIATR4":"","WYS5":"x","WIATR5":"","WYS6":"10.51","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"10.51","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"1","Ranking":"","PK":"0"}}