{"1":{"Pelna_nazwa":"Tyczka K","Plec":"K","Nazwa_FINISH":"Tyczka","Konkurencja":"Kt","Typ":"3"}}