{"1":{"Pelna_nazwa":"High Jump W \/ Wzwy\u017c K","Plec":"K","Nazwa_FINISH":"Wzwy\u017c","Konkurencja":"Kw","Typ":"3","NazwaRundy":null,"Data":null,"Godzina":null,"Godzina_zak":null,"Wiatr":null,"NrBiegu":null,"Wys1":null,"Wys2":null,"Wys3":null,"Wys4":null,"Wys5":null,"Wys6":null,"Wys7":null,"Wys8":null,"Wys9":null,"Wys10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null}}