{"1":{"Pelna_nazwa":"W dal K","Plec":"K","Nazwa_FINISH":"W dal","Konkurencja":"Kwd","Typ":"2","NazwaRundy":null,"Data":"2018-09-01","Godzina":"18:45:00","Godzina_zak":"19:32:00","Wiatr":null,"NrBiegu":null,"Wys1":"I","Wys2":"II","Wys3":"III","Wys4":"IV","Wys5":"V","Wys6":"VI"},"2":{"Miejsce":"1","Pozycja_Tor":"8","Grupa_Seria":"0","NrStart":"139","Zawodnik":"JAGACIAK MICHALSKA Anna","DataUr":"90-02-10","Klub":"O\u015a AZS Pozna\u0144","PB":"6.74\/10","SB":"6.47","WYS1":"6.04","WIATR1":"+0.1","WYS2":"6.07","WIATR2":"-0.2","WYS3":"-","WIATR3":"0.0","WYS4":"5.95","WIATR4":"+0.4","WYS5":"5.99","WIATR5":"+0.4","WYS6":"r","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":" 6.07","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"8","Ranking":"","PK":"0"},"3":{"Miejsce":"2","Pozycja_Tor":"7","Grupa_Seria":"0","NrStart":"131","Zawodnik":"\u017bEBROWSKA Magdalena","DataUr":"96-05-29","Klub":"KS Podlasie Bia\u0142ystok","PB":"6.33\/18","SB":"6.33","WYS1":"5.65","WIATR1":"+0.3","WYS2":"x","WIATR2":"+0.3","WYS3":"5.86","WIATR3":"+0.5","WYS4":"x","WIATR4":"+0.3","WYS5":"5.36","WIATR5":"+0.9","WYS6":"5.46","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":" 5.86","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"7","Ranking":"","PK":"0"},"4":{"Miejsce":"3","Pozycja_Tor":"5","Grupa_Seria":"0","NrStart":"49","Zawodnik":"LIGARSKA Paulina","DataUr":"96-04-09","Klub":"AZS UMCS Lublin","PB":"6.07\/18","SB":"6.07","WYS1":"5.63","WIATR1":"+0.4","WYS2":"x","WIATR2":"+0.2","WYS3":"x","WIATR3":"+0.9","WYS4":"5.54","WIATR4":"+0.7","WYS5":"5.73","WIATR5":"+0.2","WYS6":"5.52","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":" 5.73","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"6","Ranking":"","PK":"0"},"5":{"Miejsce":"4","Pozycja_Tor":"6","Grupa_Seria":"0","NrStart":"17","Zawodnik":"WR\u00d3BEL Katarzyna","DataUr":"94-04-27","Klub":"KS AZS AWF Wroc\u0142aw","PB":"6.10\/16","SB":"6.09","WYS1":"5.60","WIATR1":"+0.4","WYS2":"x","WIATR2":"+1.3","WYS3":"x","WIATR3":"+0.4","WYS4":"5.58","WIATR4":"+0.6","WYS5":"5.61","WIATR5":"+0.3","WYS6":"x","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":" 5.61","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"5","Ranking":"","PK":"0"},"6":{"Miejsce":"5","Pozycja_Tor":"4","Grupa_Seria":"0","NrStart":"71","Zawodnik":"MIKO\u0141AJCZYK Izabela","DataUr":"90-09-04","Klub":"AZS-AWF Warszawa","PB":"6.20\/15","SB":"5.87","WYS1":"5.37","WIATR1":"+0.5","WYS2":"x","WIATR2":"+0.9","WYS3":"5.42","WIATR3":"+0.3","WYS4":"5.45","WIATR4":"+0.3","WYS5":"5.59","WIATR5":"+0.5","WYS6":"5.51","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":" 5.59","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"4","Ranking":"","PK":"0"},"7":{"Miejsce":"6","Pozycja_Tor":"3","Grupa_Seria":"0","NrStart":"36","Zawodnik":"SYROCKA Agata","DataUr":"96-01-08","Klub":"CWZS Zawisza Bydgoszcz SL","PB":"5.81\/18","SB":"5.81","WYS1":"4.74","WIATR1":"+0.2","WYS2":"5.49","WIATR2":"+0.9","WYS3":"x","WIATR3":"+0.5","WYS4":"5.44","WIATR4":"+0.2","WYS5":"5.19","WIATR5":"-0.2","WYS6":"5.30","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":" 5.49","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"3","Ranking":"","PK":"0"},"8":{"Miejsce":"7","Pozycja_Tor":"2","Grupa_Seria":"0","NrStart":"93","Zawodnik":"\u015aLUSARCZYK Aleksandra","DataUr":"99-07-26","Klub":"KS AZS AWF Krak\u00f3w","PB":"5.47\/18","SB":"5.47","WYS1":"5.09","WIATR1":"+0.4","WYS2":"5.22","WIATR2":"+0.8","WYS3":"5.22","WIATR3":"+0.6","WYS4":"x","WIATR4":"+0.3","WYS5":"5.00","WIATR5":"+0.2","WYS6":"5.04","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":" 5.22","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"2","Ranking":"","PK":"0"},"9":{"Miejsce":"8","Pozycja_Tor":"1","Grupa_Seria":"0","NrStart":"111","Zawodnik":"W\u0141OCHOWICZ Dominika","DataUr":"98-03-03","Klub":"AZS KU Politechniki Opolskiej Opole","PB":"5.38\/16","SB":"5.02","WYS1":"4.79","WIATR1":"+0.3","WYS2":"4.74","WIATR2":"+0.1","WYS3":"4.68","WIATR3":"+0.4","WYS4":"x","WIATR4":"+0.5","WYS5":"x","WIATR5":"+0.5","WYS6":"4.49","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":" 4.79","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"1","Ranking":"","PK":"0"}}