{"1":{"Pelna_nazwa":"100 m dzieci","Plec":"M","Nazwa_FINISH":"100","Konkurencja":"M100","Typ":"1","NazwaRundy":"Bieg 10","Data":"2019-09-29","Godzina":"10:45:00","Godzina_zak":"10:48:36","Wiatr":" ","NrBiegu":"10"},"2":{"Miejsce":"1","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"10","NrStart":"195","Zawodnik":"GNIATCZYK Natalia","DataUr":"13-01-05","Klub":"Akademia Urbasia - Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"19.40","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"4","PK":"0"},"3":{"Miejsce":"2","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"10","NrStart":"196","Zawodnik":"KACZMAREK Micha\u0142","DataUr":"13-01-04","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"19.41","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"5","PK":"0"},"4":{"Miejsce":"3","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"10","NrStart":"187","Zawodnik":"J\u00d3\u0179WIAK Lena","DataUr":"13-03-28","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"20.15","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"9","PK":"0"},"5":{"Miejsce":"4","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"10","NrStart":"183","Zawodnik":"NOWACZYK Jan","DataUr":"13-04-07","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"20.49","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"13","PK":"0"},"6":{"Miejsce":"4","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"10","NrStart":"192","Zawodnik":"MICHA\u0141OWSKA Jadwiga","DataUr":"13-01-30","Klub":"Micha\u0142ki Team \/ ISOP - Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"20.49","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"12","PK":"0"},"7":{"Miejsce":"6","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"10","NrStart":"197","Zawodnik":"PYDA Kornelia","DataUr":"13-01-03","Klub":"ISoP - Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"20.91","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"23","PK":"0"},"8":{"Miejsce":"7","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"10","NrStart":"185","Zawodnik":"KURKOWIAK Katarzyna","DataUr":"13-04-01","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"21.51","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"40","PK":"0"},"9":{"Miejsce":"8","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"10","NrStart":"186","Zawodnik":"SKIKIEWICZ Hanna","DataUr":"13-04-01","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"21.54","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"41","PK":"0"},"10":{"Miejsce":"9","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"10","NrStart":"188","Zawodnik":"FR\u0104CKOWIAK Wiktor","DataUr":"13-03-17","Klub":"Poznan","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"21.65","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"44","PK":"0"},"11":{"Miejsce":"10","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"10","NrStart":"189","Zawodnik":"SYPNIEWSKA Justyna","DataUr":"13-02-21","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"22.08","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"59","PK":"0"},"12":{"Miejsce":"11","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"10","NrStart":"190","Zawodnik":"KICI\u0143SKA Natalia","DataUr":"13-02-18","Klub":"PRZEDSZKOLEBA\u015aNIOWY DOM - Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"22.33","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"63","PK":"0"},"13":{"Miejsce":"12","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"10","NrStart":"191","Zawodnik":"W\u0104TROBI\u0143SKA Kalina","DataUr":"13-02-16","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"26.93","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"179","PK":"0"},"14":{"Miejsce":"13","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"10","NrStart":"181","Zawodnik":"PIETRZAK Hanna","DataUr":"13-04-22","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"27.68","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"186","PK":"0"},"15":{"Miejsce":"14","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"10","NrStart":"200","Zawodnik":"BOKUN Nina","DataUr":"15-08-23","Klub":"D\u0105br\u00f3wka","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"30.11","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"206","PK":"0"},"16":{"Miejsce":"15","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"10","NrStart":"199","Zawodnik":"KRZYWOSZ Liliana","DataUr":"15-05-30","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"34.84","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"227","PK":"0"}}