{"1":{"Pelna_nazwa":"100 m dzieci","Plec":"M","Nazwa_FINISH":"100","Konkurencja":"M100","Typ":"1","NazwaRundy":"Bieg 19","Data":"2019-09-29","Godzina":"11:30:00","Godzina_zak":"11:30:28","Wiatr":" ","NrBiegu":"19"},"2":{"Miejsce":"1","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"19","NrStart":"277","Zawodnik":"SIKORSKI Adrian","DataUr":"13-08-09","Klub":"Polonia \u015aroda Wielkopolska - \u015aroda Wielkopolska","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"21.11","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"27","PK":"0"},"3":{"Miejsce":"2","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"19","NrStart":"257","Zawodnik":"LIPI\u0143SKI Gabriel","DataUr":"13-10-01","Klub":"Polonia \u015aroda Wielkopolska - \u015aroda Wielkopolska","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"21.24","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"31","PK":"0"},"4":{"Miejsce":"3","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"19","NrStart":"251","Zawodnik":"PRZYBY\u0141EK Jakub","DataUr":"13-10-31","Klub":"Polonia \u015aroda Wielkopolska - \u015aroda Wielkopolska","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"21.41","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"36","PK":"0"},"5":{"Miejsce":"4","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"19","NrStart":"262","Zawodnik":"T\u00d3RZ Patryk","DataUr":"13-09-24","Klub":"Polonia \u015aroda Wielkopolska - Zaniemy\u015bl","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"23.04","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"79","PK":"0"},"6":{"Miejsce":"5","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"19","NrStart":"249","Zawodnik":"IWA\u0143CZUK Grzegorz","DataUr":"13-11-09","Klub":"Polonia \u015aroda Wielkopolska - M\u0142odzik\u00f3wko","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"23.23","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"90","PK":"0"},"7":{"Miejsce":"6","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"19","NrStart":"242","Zawodnik":"FIO\u0141KA Kacper","DataUr":"13-12-25","Klub":"Polonia \u015aroda Wielkopolska - \u015aroda Wielkopolska","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"23.28","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"93","PK":"0"},"8":{"Miejsce":"7","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"19","NrStart":"268","Zawodnik":"KACZA\u0141KA Miko\u0142aj","DataUr":"13-09-03","Klub":"Polonia \u015aroda Wielkopolska - \u015aroda Wielkopolska","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"23.40","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"95","PK":"0"},"9":{"Miejsce":"8","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"19","NrStart":"246","Zawodnik":"POLK Wojciech","DataUr":"13-11-21","Klub":"Polonia \u015aroda Wielkopolska - \u015aroda Wielkopolska","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"23.64","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"108","PK":"0"},"10":{"Miejsce":"9","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"19","NrStart":"264","Zawodnik":"SZA\u0141 Antoni","DataUr":"13-09-20","Klub":"Polonia \u015aroda Wielkopolska - Zaniemy\u015bl","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"23.66","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"109","PK":"0"}}