{"1":{"Pelna_nazwa":"100 m dzieci","Plec":"M","Nazwa_FINISH":"100","Konkurencja":"M100","Typ":"1","NazwaRundy":"Bieg 2","Data":"2019-09-29","Godzina":"10:05:00","Godzina_zak":"10:05:58","Wiatr":" ","NrBiegu":"2"},"2":{"Miejsce":"1","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"2","NrStart":"37","Zawodnik":"GARSTECKA Patrycja","DataUr":"15-02-03","Klub":"Przedszkole Niepubliczne RADO\u015a\u0106 - Bydgoszcz","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"26.25","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"168","PK":"0"},"3":{"Miejsce":"2","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"2","NrStart":"34","Zawodnik":"WALCZAK Amelia","DataUr":"15-12-11","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"27.15","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"182","PK":"0"},"4":{"Miejsce":"3","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"2","NrStart":"22","Zawodnik":"BUDYCH Adam","DataUr":"16-03-08","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"31.82","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"211","PK":"0"},"5":{"Miejsce":"4","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"2","NrStart":"39","Zawodnik":"BARA Jan","DataUr":"15-12-02","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"31.88","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"212","PK":"0"},"6":{"Miejsce":"5","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"2","NrStart":"38","Zawodnik":"MA\u0141ECKA Michalina","DataUr":"15-12-03","Klub":"Night Runners Wrze\u015bnia - Wrze\u015bnia","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"33.04","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"217","PK":"0"},"7":{"Miejsce":"6","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"2","NrStart":"36","Zawodnik":"ROKITA Nikola","DataUr":"15-12-07","Klub":"Kozieg\u0142owy","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"33.69","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"219","PK":"0"},"8":{"Miejsce":"7","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"2","NrStart":"29","Zawodnik":"SANKIEWICZ Anatolia","DataUr":"16-01-15","Klub":"Ko\u015bcian","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"34.25","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"223","PK":"0"},"9":{"Miejsce":"8","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"2","NrStart":"25","Zawodnik":"MU\u0141KOWSKI Vincent","DataUr":"16-02-27","Klub":"Sielinko","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"34.88","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"228","PK":"0"},"10":{"Miejsce":"9","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"2","NrStart":"26","Zawodnik":"WICH\u0141ACZ Miko\u0142aj","DataUr":"16-02-24","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"34.91","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"229","PK":"0"},"11":{"Miejsce":"10","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"2","NrStart":"33","Zawodnik":"\u015aWIDURSKI Micha\u0142","DataUr":"15-12-16","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"36.13","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"234","PK":"0"},"12":{"Miejsce":"11","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"2","NrStart":"28","Zawodnik":"MATYJA Oskar","DataUr":"16-02-07","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"36.28","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"238","PK":"0"},"13":{"Miejsce":"12","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"2","NrStart":"23","Zawodnik":"KUJAWKA Lena","DataUr":"16-03-05","Klub":"Tarnowo Podg\u00f3rne","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"36.87","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"240","PK":"0"},"14":{"Miejsce":"13","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"2","NrStart":"21","Zawodnik":"W\u0118SIERSKI Szymon","DataUr":"16-03-18","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"37.32","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"243","PK":"0"},"15":{"Miejsce":"14","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"2","NrStart":"27","Zawodnik":"FR\u0104CKOWIAK Dawid","DataUr":"16-02-09","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"37.35","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"244","PK":"0"},"16":{"Miejsce":"15","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"2","NrStart":"35","Zawodnik":"KRAJKA Zosia","DataUr":"15-12-07","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"37.46","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"245","PK":"0"},"17":{"Miejsce":"16","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"2","NrStart":"31","Zawodnik":"MATERKA Natalua","DataUr":"16-01-01","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"48.58","Tysieczne":null,"Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"259","PK":"0"}}