{"1":{"Pelna_nazwa":"1Mila OPEN","Plec":"M","Nazwa_FINISH":"Mila","Konkurencja":"M1500","Typ":"1","NazwaRundy":"Bieg 1","Data":"2019-09-29","Godzina":"14:15:00","Godzina_zak":"14:14:32","Wiatr":" ","NrBiegu":"40"},"2":{"Miejsce":"1","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"1","NrStart":"702","Zawodnik":"KAMI\u0143SKI Cezary","DataUr":"86-09-15","Klub":"Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:25.50","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"29","PK":"0"},"3":{"Miejsce":"2","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"1","NrStart":"908","Zawodnik":"KIKUT Karol","DataUr":"88-10-16","Klub":null,"PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:39.60","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"43","PK":"0"},"4":{"Miejsce":"3","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"1","NrStart":"706","Zawodnik":"\u0141UKOWICZ \u0141ukasz","DataUr":"82-10-01","Klub":"Ko\u015bcierzyna","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:57.12","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"74","PK":"0"},"5":{"Miejsce":"4","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"1","NrStart":"710","Zawodnik":"PRZYBY\u0141A \u0141ukasz","DataUr":"95-07-15","Klub":"Fyrtel P\u00f3\u0142noc\/Kibole w biegu - Robakowo","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:04.74","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"83","PK":"0"},"6":{"Miejsce":"5","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"1","NrStart":"711","Zawodnik":"TASAREK Bartosz","DataUr":"93-09-11","Klub":"Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:08.42","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"90","PK":"0"},"7":{"Miejsce":"6","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"1","NrStart":"712","Zawodnik":"TOKARSKI Karol","DataUr":"79-05-24","Klub":"Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:18.50","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"101","PK":"0"},"8":{"Miejsce":"7","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"1","NrStart":"701","Zawodnik":"DEG\u00d3RSKI Kamil","DataUr":"90-10-06","Klub":"Snow.dog Adventure - Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:33.44","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"118","PK":"0"},"9":{"Miejsce":"8","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"1","NrStart":"715","Zawodnik":"ZDANOWICZ Marcin","DataUr":"91-01-28","Klub":"Elstar - Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:36.23","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"122","PK":"0"},"10":{"Miejsce":"9","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"1","NrStart":"708","Zawodnik":"MELOSIK Marcin","DataUr":"77-03-26","Klub":"Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"7:24.67","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"163","PK":"0"},"11":{"Miejsce":"10","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"1","NrStart":"716","Zawodnik":"BILI\u0143SKI Dariusz","DataUr":"73-04-17","Klub":"Mosina","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"7:25.02","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"164","PK":"0"},"12":{"Miejsce":"11","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"1","NrStart":"720","Zawodnik":"JAKUBOWSKA Ewa","DataUr":"79-07-29","Klub":"Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"8:50.00","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"187","PK":"0"},"13":{"Miejsce":"12","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"1","NrStart":"718","Zawodnik":"FLAUM Agnieszka","DataUr":"84-03-14","Klub":"Dru\u017cyna Szpiku - Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"9:28.59","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"188","PK":"0"},"14":{"Miejsce":"13","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"1","NrStart":"719","Zawodnik":"FR\u0104CKOWIAK-PI\u0118TA Marta","DataUr":"77-05-22","Klub":"Topfarm - Lubo\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"9:32.96","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"189","PK":"0"}}