{"1":{"Pelna_nazwa":"1Mila OPEN","Plec":"M","Nazwa_FINISH":"Mila","Konkurencja":"M1500","Typ":"1","NazwaRundy":"Bieg 10","Data":"2019-09-29","Godzina":"16:00:00","Godzina_zak":"16:01:22","Wiatr":" ","NrBiegu":"49"},"2":{"Miejsce":"1","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"10","NrStart":"883","Zawodnik":"KASZUBA Andrzej","DataUr":"78-09-01","Klub":"KASZUB TEAM - Janowice","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:25.59","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"30","PK":"0"},"3":{"Miejsce":"2","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"10","NrStart":"885","Zawodnik":"KITTA Rafa\u0142","DataUr":"92-07-08","Klub":"Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:36.68","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"41","PK":"0"},"4":{"Miejsce":"3","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"10","NrStart":"899","Zawodnik":"PACKI Micha\u0142","DataUr":"91-06-18","Klub":"Wielu\u0144 Biega - Wielu\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:40.65","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"45","PK":"0"},"5":{"Miejsce":"4","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"10","NrStart":"886","Zawodnik":"KO\u0141ACZKOWSKA-SZCZE\u015aNIAK Katarzyna","DataUr":"75-08-21","Klub":"Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:40.96","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"47","PK":"0"},"6":{"Miejsce":"5","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"10","NrStart":"893","Zawodnik":"MARUSZEWSKI Adam","DataUr":"91-03-15","Klub":"Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:49.67","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"55","PK":"0"},"7":{"Miejsce":"6","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"10","NrStart":"894","Zawodnik":"NASI\u0141OWSKI Rafa\u0142","DataUr":"94-04-03","Klub":"Warszawa","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:50.13","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"59","PK":"0"},"8":{"Miejsce":"7","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"10","NrStart":"892","Zawodnik":"MA\u0143CZAK Mateusz","DataUr":"82-11-11","Klub":"Kibolski KS - Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:52.16","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"62","PK":"0"},"9":{"Miejsce":"8","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"10","NrStart":"898","Zawodnik":"ORZECHOWSKI Grzegorz","DataUr":"92-06-17","Klub":"KB D\u0119BIEC - Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:55.22","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"70","PK":"0"},"10":{"Miejsce":"9","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"10","NrStart":"889","Zawodnik":"LIPO\u0143SKI Seweryn","DataUr":"90-02-24","Klub":"Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:56.78","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"71","PK":"0"},"11":{"Miejsce":"10","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"10","NrStart":"888","Zawodnik":"LEMA\u0143SKI Marcin","DataUr":"91-09-29","Klub":"Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:57.06","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"73","PK":"0"},"12":{"Miejsce":"11","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"10","NrStart":"881","Zawodnik":"KALWACZY\u0143SKI Filip","DataUr":"86-12-09","Klub":"WWF Polska - Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:01.67","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"79","PK":"0"},"13":{"Miejsce":"12","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"10","NrStart":"901","Zawodnik":"PETROCZKO Patrycja","DataUr":"80-11-09","Klub":"K\u00f3rnik","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:03.73","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"81","PK":"0"},"14":{"Miejsce":"13","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"10","NrStart":"897","Zawodnik":"OLDENBURG Tim","DataUr":"80-06-27","Klub":"Czapury","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:06.08","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"86","PK":"0"},"15":{"Miejsce":"14","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"10","NrStart":"900","Zawodnik":"PERTEK Maciej","DataUr":"84-06-27","Klub":"FCBP - Czarnk\u00f3w","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:11.68","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"97","PK":"0"},"16":{"Miejsce":"15","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"10","NrStart":"896","Zawodnik":"OBARA \u017baneta","DataUr":"76-01-17","Klub":"UKS SZYBKI LOPES NEKLA - Nekla","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:21.85","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"107","PK":"0"},"17":{"Miejsce":"16","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"10","NrStart":"891","Zawodnik":"MAL\u0118GOWSKI Miros\u0142aw","DataUr":"84-02-13","Klub":"Lech Pozna\u0144 - Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:36.83","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"124","PK":"0"}}