{"1":{"Pelna_nazwa":"1Mila OPEN","Plec":"M","Nazwa_FINISH":"Mila","Konkurencja":"M1500","Typ":"1","NazwaRundy":"Bieg 12","Data":"2019-09-29","Godzina":"16:20:00","Godzina_zak":"16:23:03","Wiatr":" ","NrBiegu":"51"},"2":{"Miejsce":"1","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"12","NrStart":"927","Zawodnik":"SARBAK Grzegorz","DataUr":"99-01-07","Klub":"MUKS JEDYNKA MI\u0118DZYCH\u00d3D - Mi\u0119dzych\u00f3d","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:28.57","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"33","PK":"0"},"3":{"Miejsce":"2","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"12","NrStart":"919","Zawodnik":"PICZAK \u0141ukasz","DataUr":"92-04-26","Klub":"FSD RUN DREZDENKO - Przynotecko","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:33.85","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"38","PK":"0"},"4":{"Miejsce":"3","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"12","NrStart":"923","Zawodnik":"RUSKOWIAK Aleksander","DataUr":"85-06-24","Klub":"Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:36.84","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"42","PK":"0"},"5":{"Miejsce":"4","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"12","NrStart":"929","Zawodnik":"SCHLEGEL Micha\u0142","DataUr":"91-02-02","Klub":"TreningSportowy.pl \/ Marato\u0144czyk Pozna\u0144 - Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:47.21","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"49","PK":"0"},"6":{"Miejsce":"5","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"12","NrStart":"933","Zawodnik":"SZYMANOWICZ Mariusz","DataUr":"76-05-11","Klub":"Charty Chartowo\/KB Maniac Pozna\u0144 - Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:49.38","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"54","PK":"0"},"7":{"Miejsce":"6","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"12","NrStart":"922","Zawodnik":"RUCKI Marcin","DataUr":"78-10-09","Klub":"Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:49.77","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"56","PK":"0"},"8":{"Miejsce":"7","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"12","NrStart":"921","Zawodnik":"RATAJCZAK Tomasz","DataUr":"80-07-10","Klub":"Swarz\u0119dz - Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:50.02","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"57","PK":"0"},"9":{"Miejsce":"8","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"12","NrStart":"926","Zawodnik":"SAJNAJ Adrian","DataUr":"96-01-16","Klub":"Lucky LUZers - Kar\u0142owice","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:52.65","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"64","PK":"0"},"10":{"Miejsce":"9","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"12","NrStart":"932","Zawodnik":"SZCZEPA\u0143SKI Krzysztof","DataUr":"88-08-12","Klub":"\u015bwistaki - Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:55.04","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"68","PK":"0"},"11":{"Miejsce":"10","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"12","NrStart":"920","Zawodnik":"PISOWODZKI Sebastian","DataUr":"76-10-05","Klub":"KS Debiut Wiele\u0144 - Wiele\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:57.04","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"72","PK":"0"},"12":{"Miejsce":"11","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"12","NrStart":"937","Zawodnik":"W\u00d3DKOWSKI \u0141ukasz","DataUr":"81-07-11","Klub":"Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:08.11","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"89","PK":"0"},"13":{"Miejsce":"12","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"12","NrStart":"934","Zawodnik":"SZYMA\u0143SKI Aleksander","DataUr":"72-11-13","Klub":"Oleksy Biega - Lubon","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:09.07","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"92","PK":"0"},"14":{"Miejsce":"13","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"12","NrStart":"930","Zawodnik":"SKALSKI Przemys\u0142aw","DataUr":"81-07-23","Klub":"Neopunkt Mosina ObozySobecki.pl - Krosno","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:17.82","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"100","PK":"0"},"15":{"Miejsce":"14","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"12","NrStart":"811","Zawodnik":"SCHMIDT Jacek","DataUr":"66-12-19","Klub":"Puff and run - Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:41.53","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"131","PK":"0"},"16":{"Miejsce":"15","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"12","NrStart":"924","Zawodnik":"RUTKOWSKI Tadeusz","DataUr":"1946-09-09","Klub":"Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:44.26","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"135","PK":"0"}}