{"1":{"Pelna_nazwa":"1Mila OPEN","Plec":"M","Nazwa_FINISH":"Mila","Konkurencja":"M1500","Typ":"1","NazwaRundy":"Bieg 14","Data":"2019-09-29","Godzina":"16:40:00","Godzina_zak":"16:45:20","Wiatr":" ","NrBiegu":"53"},"2":{"Miejsce":"1","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"14","NrStart":"981","Zawodnik":"SZYMANOWSKI Krzysztof","DataUr":"93-01-11","Klub":"SzymanowskiTeam - Ko\u015bcian","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"4:31.68","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"1","PK":"0"},"3":{"Miejsce":"2","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"14","NrStart":"970","Zawodnik":"KARWOWSKI Wojciech","DataUr":"93-02-15","Klub":"The Runner Project - \u0141uk\u00f3w","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"4:34.38","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"2","PK":"0"},"4":{"Miejsce":"3","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"14","NrStart":"972","Zawodnik":"NOWAK \u0141ukasz","DataUr":"88-12-18","Klub":"Nowak Run - Skoki","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"4:35.17","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"4","PK":"0"},"5":{"Miejsce":"4","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"14","NrStart":"978","Zawodnik":"MIKO\u0141AJCZAK Piotr","DataUr":"96-03-16","Klub":"Szymanowski Team \/ 4PPLOT - Darnowo","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"4:40.03","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"5","PK":"0"},"6":{"Miejsce":"5","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"14","NrStart":"977","Zawodnik":"TOMCZYK Piotr","DataUr":"87-03-28","Klub":"#zaliniametyteam - Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"4:40.47","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"6","PK":"0"},"7":{"Miejsce":"6","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"14","NrStart":"971","Zawodnik":"KLIKS Przemys\u0142aw","DataUr":"81-09-19","Klub":"Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"4:44.00","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"7","PK":"0"},"8":{"Miejsce":"7","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"14","NrStart":"969","Zawodnik":"BRYLEWSKI Mateusz","DataUr":"86-05-15","Klub":"#biegajzeslawkiem - Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"4:45.67","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"8","PK":"0"},"9":{"Miejsce":"8","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"14","NrStart":"979","Zawodnik":"MIKO\u0141AJCZAK Hubert","DataUr":"95-01-20","Klub":"Szymanowski Team - Darnowo","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"4:51.22","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"9","PK":"0"},"10":{"Miejsce":"9","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"14","NrStart":"980","Zawodnik":"NOWICKI Marcin","DataUr":"97-03-08","Klub":"Szymanowski Team - Drzeczkowo","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"4:51.71","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"10","PK":"0"},"11":{"Miejsce":"10","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"14","NrStart":"961","Zawodnik":"SA\u0141AMACHA Jaros\u0142aw","DataUr":"80-11-02","Klub":"\u017b\u00f3rawski Team - Warszawa","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"4:57.59","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"11","PK":"0"},"12":{"Miejsce":"11","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"14","NrStart":"968","Zawodnik":"BOROWCZAK Filip","DataUr":"92-10-28","Klub":"Biznes Up - Wrze\u015bnia","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:12.14","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"17","PK":"0"},"13":{"Miejsce":"12","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"14","NrStart":"967","Zawodnik":"ZANDECKI Maciej","DataUr":"71-07-11","Klub":"Amator - Swarz\u0119dz","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:15.62","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"21","PK":"0"},"14":{"Miejsce":"13","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"14","NrStart":"962","Zawodnik":"STARCZY\u0143SKI Tomasz","DataUr":"79-11-04","Klub":"Team Aktywny St\u0119szew\/JTeam2 - Gowarzewo","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:22.90","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"27","PK":"0"},"15":{"Miejsce":"14","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"14","NrStart":"963","Zawodnik":"SZYMA\u0143SKI Damian","DataUr":"02-04-22","Klub":"Dynamo \u015amiga - Plewiska","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:30.72","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"34","PK":"0"}}