{"1":{"Pelna_nazwa":"1Mila OPEN","Plec":"M","Nazwa_FINISH":"Mila","Konkurencja":"M1500","Typ":"1","NazwaRundy":"Bieg 6","Data":"2019-09-29","Godzina":"15:18:00","Godzina_zak":"15:15:37","Wiatr":" ","NrBiegu":"45"},"2":{"Miejsce":"1","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"6","NrStart":"802","Zawodnik":"POCZTA Daniel","DataUr":"96-08-04","Klub":"Rozdra\u017cew","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:14.38","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"19","PK":"0"},"3":{"Miejsce":"2","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"6","NrStart":"813","Zawodnik":"SZAFRAN Michal","DataUr":"81-12-06","Klub":"Lubo\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:53.81","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"67","PK":"0"},"4":{"Miejsce":"3","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"6","NrStart":"816","Zawodnik":"WALCZUK Maciej","DataUr":"85-05-29","Klub":"Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:24.32","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"112","PK":"0"},"5":{"Miejsce":"4","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"6","NrStart":"814","Zawodnik":"SZAFRAN Marcin","DataUr":"83-04-21","Klub":"Lubo\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:40.50","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"128","PK":"0"},"6":{"Miejsce":"5","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"6","NrStart":"817","Zawodnik":"WASIELEWSKI Daniel","DataUr":"98-02-05","Klub":"Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:42.41","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"133","PK":"0"},"7":{"Miejsce":"6","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"6","NrStart":"809","Zawodnik":"SAJNA Piotr","DataUr":"88-07-19","Klub":"Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:45.05","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"136","PK":"0"},"8":{"Miejsce":"7","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"6","NrStart":"818","Zawodnik":"WASIK Karolina","DataUr":"01-12-10","Klub":"Wronki","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:51.61","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"141","PK":"0"},"9":{"Miejsce":"8","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"6","NrStart":"819","Zawodnik":"WI\u0104CEK Daniel","DataUr":"93-03-09","Klub":"Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:56.16","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"143","PK":"0"},"10":{"Miejsce":"9","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"6","NrStart":"815","Zawodnik":"TOKARSKI Przemyslav","DataUr":"77-08-20","Klub":"Betterlive - Swarz\u0119dz","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:58.31","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"147","PK":"0"},"11":{"Miejsce":"10","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"6","NrStart":"810","Zawodnik":"SA\u0141AMACHA Izabela","DataUr":"81-09-03","Klub":"\u017b\u00f3rawski Team - Warszawa","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:59.72","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"149","PK":"0"},"12":{"Miejsce":"11","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"6","NrStart":"820","Zawodnik":"WOJCIECHOWSKI Andrzej","DataUr":"79-12-21","Klub":"Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"7:02.58","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"151","PK":"0"},"13":{"Miejsce":"12","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"6","NrStart":"807","Zawodnik":"RATAJSKA Monika","DataUr":"92-04-06","Klub":"Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"7:24.52","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"162","PK":"0"},"14":{"Miejsce":"13","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"6","NrStart":"804","Zawodnik":"PRZYBY\u0141 Tomasz","DataUr":"88-09-11","Klub":"KB D\u0119BIEC - Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"7:29.63","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"167","PK":"0"}}