{"1":{"Pelna_nazwa":"1Mila OPEN","Plec":"M","Nazwa_FINISH":"Mila","Konkurencja":"M1500","Typ":"1","NazwaRundy":"Bieg 7","Data":"2019-09-29","Godzina":"15:30:00","Godzina_zak":"15:27:07","Wiatr":" ","NrBiegu":"46"},"2":{"Miejsce":"1","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"7","NrStart":"826","Zawodnik":"BRYZIK \u0141ukasz","DataUr":"95-03-14","Klub":"Decathlon - Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:26.62","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"32","PK":"0"},"3":{"Miejsce":"2","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"7","NrStart":"831","Zawodnik":"DRYGAS Jacek","DataUr":"00-03-14","Klub":"BNOT - Chwa\u0142ki","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:31.50","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"35","PK":"0"},"4":{"Miejsce":"3","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"7","NrStart":"833","Zawodnik":"GIL \u0141ukasz","DataUr":"84-11-28","Klub":"Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:40.73","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"46","PK":"0"},"5":{"Miejsce":"4","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"7","NrStart":"835","Zawodnik":"G\u0141OWACKI Rados\u0142aw","DataUr":"94-01-03","Klub":"Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:53.21","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"66","PK":"0"},"6":{"Miejsce":"5","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"7","NrStart":"837","Zawodnik":"HUMBLA Zbigniew","DataUr":"83-12-27","Klub":"Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:59.47","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"75","PK":"0"},"7":{"Miejsce":"6","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"7","NrStart":"824","Zawodnik":"BEDNARKIEWICZ Patryk","DataUr":"97-10-18","Klub":"Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:01.15","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"77","PK":"0"},"8":{"Miejsce":"7","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"7","NrStart":"834","Zawodnik":"GLINKOWSKI Filip","DataUr":"97-06-09","Klub":"Fifne Pyrki - Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:05.25","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"84","PK":"0"},"9":{"Miejsce":"8","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"7","NrStart":"822","Zawodnik":"ADAMCZAK Artur","DataUr":"73-09-25","Klub":"Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:07.19","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"87","PK":"0"},"10":{"Miejsce":"9","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"7","NrStart":"825","Zawodnik":"BICZKOWSKI Kajetan","DataUr":"91-02-07","Klub":"ALE Team - Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:09.83","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"95","PK":"0"},"11":{"Miejsce":"10","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"7","NrStart":"821","Zawodnik":"ZWIERZYNSKI Jan","DataUr":"87-03-12","Klub":"Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:18.90","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"103","PK":"0"},"12":{"Miejsce":"11","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"7","NrStart":"838","Zawodnik":"JADCZAK Monika","DataUr":"01-02-28","Klub":"KROTOSZY\u0143SKA GRUPA BIEGOWA - Krotoszyn","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:21.73","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"106","PK":"0"},"13":{"Miejsce":"12","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"7","NrStart":"839","Zawodnik":"JADCZAK Piotr","DataUr":"70-05-25","Klub":"KROTOSZY\u0143SKA GRUPA BIEGOWA - Krotoszyn","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:24.00","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"110","PK":"0"},"14":{"Miejsce":"13","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"7","NrStart":"823","Zawodnik":"BAZYLEWICZ Piotr","DataUr":"89-06-07","Klub":"LSB DATA - Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:41.69","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"132","PK":"0"},"15":{"Miejsce":"14","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"7","NrStart":"828","Zawodnik":"BUSZEWSKI Zbyszek","DataUr":"87-06-21","Klub":"Karpicko","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:47.17","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"137","PK":"0"},"16":{"Miejsce":"15","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"7","NrStart":"832","Zawodnik":"GADZI\u0143SKI S\u0142awomir","DataUr":"87-11-16","Klub":"Lubo\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"7:07.70","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"154","PK":"0"},"17":{"Miejsce":"0","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"7","NrStart":"830","Zawodnik":"DAWIDZI\u0143SKI Filip","DataUr":"71-09-01","Klub":"DAWIDZIAKI i NOWAKI - Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"DNF","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"","PK":"0"}}