{"1":{"Pelna_nazwa":"1Mila OPEN","Plec":"M","Nazwa_FINISH":"Mila","Konkurencja":"M1500","Typ":"1","NazwaRundy":"Bieg 8","Data":"2019-09-29","Godzina":"15:40:00","Godzina_zak":"15:37:12","Wiatr":" ","NrBiegu":"47"},"2":{"Miejsce":"1","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"8","NrStart":"860","Zawodnik":"RYDZEWSKI Bart\u0142omiej","DataUr":"94-09-08","Klub":"Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:52.57","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"63","PK":"0"},"3":{"Miejsce":"2","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"8","NrStart":"846","Zawodnik":"KOZIOROWSKI Roman","DataUr":"90-09-05","Klub":"Gniotek Rosn\u00f3wko - Rosn\u00f3wko","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:55.17","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"69","PK":"0"},"4":{"Miejsce":"3","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"8","NrStart":"843","Zawodnik":"KOSI\u0143SKI Tomasz","DataUr":"85-05-22","Klub":"HycHycHyc Team - Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:00.49","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"76","PK":"0"},"5":{"Miejsce":"4","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"8","NrStart":"848","Zawodnik":"KWIATKOWSKI Cezary","DataUr":"92-11-25","Klub":"Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:09.64","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"94","PK":"0"},"6":{"Miejsce":"5","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"8","NrStart":"845","Zawodnik":"KOWALCZYK Karol","DataUr":"89-02-21","Klub":"Jarocin","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:17.78","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"99","PK":"0"},"7":{"Miejsce":"6","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"8","NrStart":"858","Zawodnik":"POPOWICZ Katarzyna","DataUr":"95-02-13","Klub":"Popki team - Dobie\u017cyn","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:18.62","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"102","PK":"0"},"8":{"Miejsce":"7","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"8","NrStart":"850","Zawodnik":"\u0141UKASZCZYK \u0141ukasz","DataUr":"84-03-17","Klub":"4FITER - Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:19.77","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"105","PK":"0"},"9":{"Miejsce":"8","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"8","NrStart":"859","Zawodnik":"RATAJ Zuzanna","DataUr":"86-01-11","Klub":"Polonia Bydgoszcz SLA - Poznan","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:22.76","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"108","PK":"0"},"10":{"Miejsce":"9","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"8","NrStart":"851","Zawodnik":"MANTAJ Agnieszka","DataUr":"79-06-14","Klub":"NOWAK RUN - W\u0105growiec","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:23.32","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"109","PK":"0"},"11":{"Miejsce":"10","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"8","NrStart":"857","Zawodnik":"POPOWICZ Piotr","DataUr":"92-04-23","Klub":"Popki 5 - Dobie\u017cyn","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:30.63","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"116","PK":"0"},"12":{"Miejsce":"11","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"8","NrStart":"841","Zawodnik":"KASPRZAK Maciej","DataUr":"73-03-13","Klub":"3M Maciej Mietek Mefju - Kozieg\u0142owy","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:37.36","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"125","PK":"0"},"13":{"Miejsce":"12","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"8","NrStart":"856","Zawodnik":"PALUSZAK Anna","DataUr":"93-09-13","Klub":"Husar Cross GYM - Buk","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:42.74","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"134","PK":"0"},"14":{"Miejsce":"13","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"8","NrStart":"847","Zawodnik":"KULECZKA Daniel","DataUr":"75-03-26","Klub":"Dru\u017cyna szpiku - Tarnowo Podg\u00f3rne","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"7:06.38","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"152","PK":"0"},"15":{"Miejsce":"14","Pozycja_Tor":"0","Grupa_Seria":"8","NrStart":"855","Zawodnik":"NOWAK Anita","DataUr":"75-09-01","Klub":"DAWIDZIAKI i NOWAKI - Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"8:44.69","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"185","PK":"0"}}