{"1":{"Pelna_nazwa":"400 m M","Plec":"M","Nazwa_FINISH":"400","Konkurencja":"M400","Typ":"1","NazwaRundy":" Bieg 1","Data":"2018-09-01","Godzina":"18:00:00","Godzina_zak":"18:01:16","Wiatr":" ","NrBiegu":"3"},"2":{"Miejsce":"1","Pozycja_Tor":"4","Grupa_Seria":"1","NrStart":"69","Zawodnik":"KOWALUK Dariusz","DataUr":"96-04-16","Klub":"AZS-AWF Warszawa","PB":"46.06\/18","SB":"46.06","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"46.29","Tysieczne":"","Reakcja":"0.137","Info":" ","Punkty":"8","Ranking":"","PK":"0"},"3":{"Miejsce":"2","Pozycja_Tor":"3","Grupa_Seria":"1","NrStart":"43","Zawodnik":"JAROS Andrzej","DataUr":"90-07-19","Klub":"AZS UMCS Lublin","PB":"46.44\/14","SB":"47.78","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"48.10","Tysieczne":"","Reakcja":"0.189","Info":" ","Punkty":"7","Ranking":"","PK":"0"},"4":{"Miejsce":"3","Pozycja_Tor":"5","Grupa_Seria":"1","NrStart":"148","Zawodnik":"WESELA Adrian","DataUr":"98-11-15","Klub":"O\u015a AZS Pozna\u0144","PB":"47.44\/18","SB":"47.44","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"48.25","Tysieczne":"","Reakcja":"0.168","Info":" ","Punkty":"6","Ranking":"","PK":"0"},"5":{"Miejsce":"4","Pozycja_Tor":"7","Grupa_Seria":"1","NrStart":"22","Zawodnik":"BUZA\u0141A Miko\u0142aj","DataUr":"98-04-17","Klub":"CWZS Zawisza Bydgoszcz SL","PB":"49.33\/18","SB":"49.33","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"49.75","Tysieczne":"","Reakcja":"0.275","Info":" ","Punkty":"5","Ranking":"","PK":"0"},"6":{"Miejsce":"5","Pozycja_Tor":"8","Grupa_Seria":"1","NrStart":"100","Zawodnik":"JURCZY\u0143SKI Rafa\u0142","DataUr":"97-05-26","Klub":"AZS KU Politechniki Opolskiej Opole","PB":"48.44\/17","SB":"49.04","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"50.23","Tysieczne":"","Reakcja":"0.258","Info":" ","Punkty":"4","Ranking":"","PK":"0"},"7":{"Miejsce":"6","Pozycja_Tor":"2","Grupa_Seria":"1","NrStart":"6","Zawodnik":"GRUCHOT Dawid","DataUr":"95-08-24","Klub":"KS AZS AWF Wroc\u0142aw","PB":"49.51\/18","SB":"49.51","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"50.57","Tysieczne":"","Reakcja":"0.210","Info":" ","Punkty":"3","Ranking":"","PK":"0"},"8":{"Miejsce":"7","Pozycja_Tor":"6","Grupa_Seria":"1","NrStart":"83","Zawodnik":"JURCZYK Mariusz","DataUr":"96-01-10","Klub":"KS AZS AWF Krak\u00f3w","PB":"48.89\/18","SB":"48.89","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"50.75","Tysieczne":"","Reakcja":"0.260","Info":" ","Punkty":"2","Ranking":"","PK":"0"},"9":{"Miejsce":"8","Pozycja_Tor":"1","Grupa_Seria":"1","NrStart":"124","Zawodnik":"PERKOWSKI Jakub","DataUr":"01-08-13","Klub":"KS Podlasie Bia\u0142ystok","PB":"51.79\/18","SB":"51.79","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"52.30","Tysieczne":"","Reakcja":"0.257","Info":" ","Punkty":"1","Ranking":"","PK":"0"}}