{"1":{"Pelna_nazwa":"400 m dzieci","Plec":"M","Nazwa_FINISH":"400","Konkurencja":"M400","Typ":"1","NazwaRundy":"Bieg 11","Data":"2019-09-29","Godzina":"12:40:00","Godzina_zak":"12:39:38","Wiatr":" ","NrBiegu":"30"},"2":{"Miejsce":"1","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"11","NrStart":"577","Zawodnik":"SOLAREK Franciszek","DataUr":"09-09-15","Klub":"Akademia Kreatywnego futbolu, SP 70 - Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:23.32","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"37","PK":"0"},"3":{"Miejsce":"2","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"11","NrStart":"569","Zawodnik":"JARMUDA Franek","DataUr":"09-10-08","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:25.99","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"51","PK":"0"},"4":{"Miejsce":"3","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"11","NrStart":"573","Zawodnik":"BR\u0104ZERT Anna","DataUr":"09-09-26","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:27.71","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"61","PK":"0"},"5":{"Miejsce":"4","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"11","NrStart":"568","Zawodnik":"HOPA Ma\u0142gorzata","DataUr":"09-10-14","Klub":"Rogo\u017ano","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:29.24","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"71","PK":"0"},"6":{"Miejsce":"5","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"11","NrStart":"576","Zawodnik":"SUCHOJAD Kornelia","DataUr":"09-09-23","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:40.46","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"133","PK":"0"},"7":{"Miejsce":"6","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"11","NrStart":"561","Zawodnik":"BO\u0143CZEK Antonina","DataUr":"09-11-18","Klub":"SP 9 Leszno - Leszno","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:42.27","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"139","PK":"0"},"8":{"Miejsce":"7","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"11","NrStart":"566","Zawodnik":"KO\u0141ACKA Michalina","DataUr":"09-10-22","Klub":"Akademia lekkoatletyczna Marcina Urbasia - Kozieg\u0142owy","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:46.54","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"164","PK":"0"},"9":{"Miejsce":"8","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"11","NrStart":"565","Zawodnik":"MARCINIAK Hanna","DataUr":"09-11-02","Klub":"Lubon","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:48.13","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"173","PK":"0"},"10":{"Miejsce":"9","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"11","NrStart":"571","Zawodnik":"PIA\u015aCIK Filip","DataUr":"09-10-03","Klub":"Oborniki","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:51.40","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"186","PK":"0"},"11":{"Miejsce":"10","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"11","NrStart":"574","Zawodnik":"NOWACZYK Aron","DataUr":"09-09-26","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:57.17","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"200","PK":"0"},"12":{"Miejsce":"11","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"11","NrStart":"572","Zawodnik":"PIECHACZYK Ignacy","DataUr":"09-10-03","Klub":"Poznan","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"2:00.44","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"211","PK":"0"},"13":{"Miejsce":"12","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"11","NrStart":"564","Zawodnik":"KOWALSKI Olivia","DataUr":"09-11-09","Klub":"SP1 - Lubo\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"2:02.59","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"220","PK":"0"}}