{"1":{"Pelna_nazwa":"400 m dzieci","Plec":"M","Nazwa_FINISH":"400","Konkurencja":"M400","Typ":"1","NazwaRundy":"Bieg 14","Data":"2019-09-29","Godzina":"12:55:00","Godzina_zak":"12:52:32","Wiatr":" ","NrBiegu":"33"},"2":{"Miejsce":"1","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"14","NrStart":"634","Zawodnik":"FALKOWSKI Julian","DataUr":"08-11-28","Klub":"Unia Swarz\u0119dz - Swarz\u0119dz","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:06.16","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"1","PK":"0"},"3":{"Miejsce":"2","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"14","NrStart":"635","Zawodnik":"BALCERZAK Barbara","DataUr":"08-11-11","Klub":"ORLIK D\u0105browa - D\u0105browa","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:14.76","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"8","PK":"0"},"4":{"Miejsce":"3","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"14","NrStart":"622","Zawodnik":"PODRZYCKI Oskar","DataUr":"09-02-11","Klub":"Szko\u0142a Podstawowa nr 20 - Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:20.37","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"23","PK":"0"},"5":{"Miejsce":"4","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"14","NrStart":"639","Zawodnik":"BROJEK Franciszek","DataUr":"08-10-04","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:22.52","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"34","PK":"0"},"6":{"Miejsce":"5","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"14","NrStart":"625","Zawodnik":"NOWAK Julia","DataUr":"09-02-08","Klub":"Unia Swarz\u0119dz - Swarz\u0119dz","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:23.24","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"36","PK":"0"},"7":{"Miejsce":"6","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"14","NrStart":"627","Zawodnik":"PYDA Agata","DataUr":"09-02-06","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:25.08","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"49","PK":"0"},"8":{"Miejsce":"7","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"14","NrStart":"628","Zawodnik":"ROSIN Danuta","DataUr":"09-02-02","Klub":"Brak - Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:28.04","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"62","PK":"0"},"9":{"Miejsce":"8","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"14","NrStart":"631","Zawodnik":"ANDRZEJEWSKI Kamil","DataUr":"09-01-06","Klub":"SSP 14 Pozna\u0144 - Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:28.52","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"66","PK":"0"},"10":{"Miejsce":"9","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"14","NrStart":"624","Zawodnik":"ELNUR Samy","DataUr":"09-02-08","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:29.02","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"69","PK":"0"},"11":{"Miejsce":"10","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"14","NrStart":"637","Zawodnik":"RYBAK Mateusz","DataUr":"08-10-26","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:31.84","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"82","PK":"0"},"12":{"Miejsce":"11","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"14","NrStart":"621","Zawodnik":"GROBELNA Dominika","DataUr":"09-02-25","Klub":"Jankowice","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:38.07","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"116","PK":"0"},"13":{"Miejsce":"12","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"14","NrStart":"623","Zawodnik":"W\u00d3JCIK Jakub","DataUr":"09-02-10","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:41.10","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"135","PK":"0"},"14":{"Miejsce":"13","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"14","NrStart":"632","Zawodnik":"GRZ\u0118DA Zuzanna","DataUr":"08-12-24","Klub":"SP89 - Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:43.28","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"145","PK":"0"}}