{"1":{"Pelna_nazwa":"400 m dzieci","Plec":"M","Nazwa_FINISH":"400","Konkurencja":"M400","Typ":"1","NazwaRundy":"Bieg 15","Data":"2019-09-29","Godzina":"13:00:00","Godzina_zak":"12:56:08","Wiatr":" ","NrBiegu":"34"},"2":{"Miejsce":"1","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"15","NrStart":"647","Zawodnik":"ADAMCZEWSKA Bianka","DataUr":"08-08-21","Klub":"Poznan","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:11.57","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"4","PK":"0"},"3":{"Miejsce":"2","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"15","NrStart":"655","Zawodnik":"KLAUS Micha\u0142","DataUr":"08-06-22","Klub":"SP20 P-\u0143\/AKADEMIA LEKKOATLETYCZNA MARCINA URBASIA - Lubo\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:13.32","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"6","PK":"0"},"4":{"Miejsce":"3","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"15","NrStart":"54","Zawodnik":"HAUPT Jakub","DataUr":"08-06-08","Klub":"Suchy Las","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:16.10","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"13","PK":"0"},"5":{"Miejsce":"4","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"15","NrStart":"644","Zawodnik":"MATUSZEWSKI Marcel","DataUr":"08-09-10","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:19.24","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"17","PK":"0"},"6":{"Miejsce":"5","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"15","NrStart":"656","Zawodnik":"JANISZEWSKI Aleksander","DataUr":"08-06-20","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:20.05","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"22","PK":"0"},"7":{"Miejsce":"6","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"15","NrStart":"653","Zawodnik":"ZI\u00d3\u0141KOWSKA Maja","DataUr":"08-07-03","Klub":"Akademia Lekkoatletyczna Marcina Urbasia - Zalasewo","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:20.64","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"25","PK":"0"},"8":{"Miejsce":"7","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"15","NrStart":"648","Zawodnik":"ANTKOWIAK Nikola","DataUr":"08-08-17","Klub":"Akademia lekkoatletycznaMarcina Urbasia - Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:21.19","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"28","PK":"0"},"9":{"Miejsce":"8","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"15","NrStart":"649","Zawodnik":"SZYMCZAK Wojciech","DataUr":"08-08-13","Klub":"SP89 Pozna\u0144 - Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:23.64","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"39","PK":"0"},"10":{"Miejsce":"9","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"15","NrStart":"657","Zawodnik":"KACZMAREK Zuzanna","DataUr":"08-06-16","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:26.02","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"52","PK":"0"},"11":{"Miejsce":"10","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"15","NrStart":"645","Zawodnik":"\u015aWI\u0104TNICKA Matylda","DataUr":"08-09-08","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:26.23","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"53","PK":"0"},"12":{"Miejsce":"11","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"15","NrStart":"646","Zawodnik":"DZIECI\u0104TKOWSKA Zosia","DataUr":"08-09-07","Klub":"Sprint Przezmierowo - Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:30.97","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"77","PK":"0"},"13":{"Miejsce":"12","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"15","NrStart":"642","Zawodnik":"LANGA Stanis\u0142aw","DataUr":"08-09-19","Klub":"ISoP - Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:44.68","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"157","PK":"0"},"14":{"Miejsce":"13","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"15","NrStart":"651","Zawodnik":"NOWAK Kornelia","DataUr":"08-08-06","Klub":"Swarz\u0119dz","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:45.99","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"159","PK":"0"}}