{"1":{"Pelna_nazwa":"400 m dzieci","Plec":"M","Nazwa_FINISH":"400","Konkurencja":"M400","Typ":"1","NazwaRundy":"Bieg 16","Data":"2019-09-29","Godzina":"13:05:00","Godzina_zak":"12:59:31","Wiatr":" ","NrBiegu":"35"},"2":{"Miejsce":"1","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"16","NrStart":"672","Zawodnik":"MARCINIAK Zuzanna","DataUr":"08-01-28","Klub":"SKS Unia Swarz\u0119dz - Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:15.45","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"11","PK":"0"},"3":{"Miejsce":"2","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"16","NrStart":"662","Zawodnik":"SUSZCZEWICZ Marianna","DataUr":"08-05-04","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:19.94","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"21","PK":"0"},"4":{"Miejsce":"3","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"16","NrStart":"673","Zawodnik":"BARTOSZAK Vincent","DataUr":"08-01-07","Klub":null,"PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:22.28","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"32","PK":"0"},"5":{"Miejsce":"4","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"16","NrStart":"664","Zawodnik":"SAWICKA Tosia","DataUr":"08-04-06","Klub":"ISOP - Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:23.87","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"41","PK":"0"},"6":{"Miejsce":"5","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"16","NrStart":"669","Zawodnik":"FABISIAK Agata","DataUr":"08-02-22","Klub":"\u015arem","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:24.58","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"46","PK":"0"},"7":{"Miejsce":"6","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"16","NrStart":"668","Zawodnik":"WINKEL Patryk","DataUr":"08-02-28","Klub":"Akademia Lekkoatletyczna Marcina Urbasia - Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:26.77","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"55","PK":"0"},"8":{"Miejsce":"7","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"16","NrStart":"658","Zawodnik":"HACZEK Maja","DataUr":"08-05-30","Klub":"Zywiec","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:33.61","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"91","PK":"0"},"9":{"Miejsce":"8","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"16","NrStart":"674","Zawodnik":"TIETZ Michalina","DataUr":"08-01-07","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:43.94","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"149","PK":"0"},"10":{"Miejsce":"9","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"16","NrStart":"667","Zawodnik":"HOPA Julia","DataUr":"08-03-26","Klub":"Rogo\u017ano","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:51.61","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"187","PK":"0"},"11":{"Miejsce":"10","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"16","NrStart":"666","Zawodnik":"MAGDZIAK Jan","DataUr":"08-03-30","Klub":"D\u0105br\u00f3wka","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:56.14","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"196","PK":"0"}}