{"1":{"Pelna_nazwa":"400 m dzieci","Plec":"M","Nazwa_FINISH":"400","Konkurencja":"M400","Typ":"1","NazwaRundy":"Bieg 5","Data":"2019-09-29","Godzina":"12:10:00","Godzina_zak":"12:14:33","Wiatr":" ","NrBiegu":"24"},"2":{"Miejsce":"1","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"5","NrStart":"459","Zawodnik":"MAL\u0118GOWSKI Szymon","DataUr":"11-06-21","Klub":"Lech Pozna\u0144 - Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:19.92","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"20","PK":"0"},"3":{"Miejsce":"2","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"5","NrStart":"454","Zawodnik":"SZCZODRZY\u0143SKI Micha\u0142","DataUr":"11-07-17","Klub":"UKS D\u0105b Suchy Las - Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:21.58","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"30","PK":"0"},"4":{"Miejsce":"3","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"5","NrStart":"444","Zawodnik":"ALEKSANDROWICZ Piotrek","DataUr":"11-09-09","Klub":"Szko\u0142a podstawowa71 - Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:28.30","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"64","PK":"0"},"5":{"Miejsce":"4","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"5","NrStart":"458","Zawodnik":"SZWEDZIUK Jakub","DataUr":"11-06-26","Klub":"Unia Swarz\u0119dz - Swarz\u0119dz","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:33.87","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"92","PK":"0"},"6":{"Miejsce":"5","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"5","NrStart":"442","Zawodnik":"JUZWA Pawe\u0142","DataUr":"11-10-01","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:34.77","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"97","PK":"0"},"7":{"Miejsce":"6","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"5","NrStart":"441","Zawodnik":"JUZWA Ewa","DataUr":"11-10-01","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:35.33","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"101","PK":"0"},"8":{"Miejsce":"7","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"5","NrStart":"452","Zawodnik":"POSPIESZNY Bartosz","DataUr":"11-07-31","Klub":"Zalasewo","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:36.39","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"107","PK":"0"},"9":{"Miejsce":"8","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"5","NrStart":"448","Zawodnik":"SYDORUK Zofia","DataUr":"11-08-12","Klub":"Kozieg\u0142owy","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:37.75","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"113","PK":"0"},"10":{"Miejsce":"9","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"5","NrStart":"460","Zawodnik":"GRZ\u0118DA Eryk","DataUr":"11-06-17","Klub":"SP89 - Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:42.56","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"141","PK":"0"},"11":{"Miejsce":"10","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"5","NrStart":"446","Zawodnik":"STARCZY\u0143SKA Ma\u0142gorzata","DataUr":"11-08-16","Klub":"Team Aktywny St\u0119szew\/JTeam2 - Gowarzewo","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:43.78","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"148","PK":"0"},"12":{"Miejsce":"11","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"5","NrStart":"455","Zawodnik":"WACHOWIAK Emilia","DataUr":"11-07-08","Klub":"SP58 - Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:44.60","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"154","PK":"0"},"13":{"Miejsce":"12","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"5","NrStart":"450","Zawodnik":"W\u00d3JCIK Alicja","DataUr":"11-08-05","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:46.35","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"162","PK":"0"},"14":{"Miejsce":"13","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"5","NrStart":"449","Zawodnik":"LEHMANN Victoria","DataUr":"11-08-06","Klub":"Akademia Muay Running Kids - Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:47.90","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"172","PK":"0"},"15":{"Miejsce":"14","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"5","NrStart":"456","Zawodnik":"SANKIEWICZ Stanis\u0142aw","DataUr":"11-07-02","Klub":"Spytk\u00f3wki","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:50.87","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"184","PK":"0"},"16":{"Miejsce":"15","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"5","NrStart":"443","Zawodnik":"KASPERCZYK Lena","DataUr":"11-09-14","Klub":"PSS - Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:56.23","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"197","PK":"0"},"17":{"Miejsce":"16","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"5","NrStart":"457","Zawodnik":"RELEWICZ Aleksandra","DataUr":"11-06-30","Klub":"Wolne \u015alimaki - Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:57.38","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"202","PK":"0"}}