{"1":{"Pelna_nazwa":"400 m dzieci","Plec":"M","Nazwa_FINISH":"400","Konkurencja":"M400","Typ":"1","NazwaRundy":"Bieg 7","Data":"2019-09-29","Godzina":"12:20:00","Godzina_zak":"12:23:57","Wiatr":" ","NrBiegu":"26"},"2":{"Miejsce":"1","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"7","NrStart":"497","Zawodnik":"MU\u0141KOWSKI Franciszek","DataUr":"10-09-19","Klub":"SP Pora\u017cyn - Sielinko","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:16.26","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"14","PK":"0"},"3":{"Miejsce":"2","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"7","NrStart":"491","Zawodnik":"MIKO\u0141AJCZAK Leon","DataUr":"10-11-01","Klub":"halfworn Team - Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:21.38","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"29","PK":"0"},"4":{"Miejsce":"3","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"7","NrStart":"482","Zawodnik":"RATAJ Franciszek","DataUr":"11-01-02","Klub":"Polonia Bydgoszcz SLA - Poznan","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:28.94","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"67","PK":"0"},"5":{"Miejsce":"4","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"7","NrStart":"495","Zawodnik":"MA\u0141ECKA Jagoda","DataUr":"10-10-04","Klub":"KB MORASKO - Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:31.65","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"79","PK":"0"},"6":{"Miejsce":"5","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"7","NrStart":"498","Zawodnik":"MIKULSKI Franek","DataUr":"10-09-05","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:33.60","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"90","PK":"0"},"7":{"Miejsce":"6","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"7","NrStart":"490","Zawodnik":"CZECH Dominika","DataUr":"10-11-02","Klub":"Poznan","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:34.07","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"94","PK":"0"},"8":{"Miejsce":"7","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"7","NrStart":"494","Zawodnik":"SZUDA Kacper","DataUr":"10-10-05","Klub":"SP2 Plewiska - Plewiska","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:36.28","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"105","PK":"0"},"9":{"Miejsce":"8","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"7","NrStart":"492","Zawodnik":"MANY\u015a Mateusz","DataUr":"10-10-23","Klub":"LPFA Rataje - Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:38.60","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"119","PK":"0"},"10":{"Miejsce":"9","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"7","NrStart":"493","Zawodnik":"SMELA Klaudia","DataUr":"10-10-21","Klub":"Akademia Lekkoatletyczna Marcina Urbasia - Lubo\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:39.11","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"123","PK":"0"},"11":{"Miejsce":"10","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"7","NrStart":"64","Zawodnik":"KUBACKA Pola","DataUr":"10-08-25","Klub":"Pro366 - Swarz\u0119dz","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:40.45","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"132","PK":"0"},"12":{"Miejsce":"11","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"7","NrStart":"489","Zawodnik":"JANISZEWSKA Konstancja","DataUr":"10-11-06","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:43.20","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"144","PK":"0"},"13":{"Miejsce":"12","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"7","NrStart":"483","Zawodnik":"\u0141AKOMIAK Lena","DataUr":"10-12-19","Klub":"\u015arem","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:44.64","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"155","PK":"0"},"14":{"Miejsce":"13","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"7","NrStart":"481","Zawodnik":"NOWAK Patryk","DataUr":"11-01-06","Klub":"Pobiedziska Running Team - Pobiedziska","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:51.68","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"188","PK":"0"},"15":{"Miejsce":"14","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"7","NrStart":"486","Zawodnik":"DZIUBA\u0141KA Liliana","DataUr":"10-12-08","Klub":"#bedechudyja - Czapury","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"1:53.91","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"193","PK":"0"}}