{"1":{"Pelna_nazwa":"4x400 m OPEN","Plec":"M","Nazwa_FINISH":"4x400","Konkurencja":"M4x400","Typ":"1","NazwaRundy":"Bieg 1","Data":"2019-09-29","Godzina":"17:30:00","Godzina_zak":"17:25:13","Wiatr":" ","NrBiegu":"54"},"2":{"Miejsce":"1","Pozycja_Tor":"4","Grupa_Seria":"1","NrStart":"","Zawodnik":"","DataUr":"","Klub":"KOBIETY BIEGAJ\u0104 - Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:26.14","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"17","PK":"0"},"3":{"Miejsce":"2","Pozycja_Tor":"6","Grupa_Seria":"1","NrStart":"","Zawodnik":"","DataUr":"","Klub":"HERNIK TEAM 3 - Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:27.22","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"18","PK":"0"},"4":{"Miejsce":"3","Pozycja_Tor":"5","Grupa_Seria":"1","NrStart":"","Zawodnik":"","DataUr":"","Klub":"HERNIK TEAM 5 - Wrze\u015bnia","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:35.32","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"21","PK":"0"},"5":{"Miejsce":"4","Pozycja_Tor":"2","Grupa_Seria":"1","NrStart":"","Zawodnik":"","DataUr":"","Klub":"Matki Wariatki - Wrzesnia","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5:52.23","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"24","PK":"0"},"6":{"Miejsce":"5","Pozycja_Tor":"7","Grupa_Seria":"1","NrStart":"","Zawodnik":"","DataUr":"","Klub":"Ciastki.pz II - Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"6:43.23","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"28","PK":"0"},"7":{"Miejsce":"6","Pozycja_Tor":"1","Grupa_Seria":"1","NrStart":"","Zawodnik":"","DataUr":"","Klub":"Ciastki.pz I - Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"","WIATR1":"","WYS2":"","WIATR2":"","WYS3":"","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"7:02.50","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":"","Punkty":"","Ranking":"29","PK":"0"}}