{"1":{"Pelna_nazwa":"800 m dzieci","Plec":"M","Nazwa_FINISH":"800","Konkurencja":"M800","Typ":"1","NazwaRundy":"Bieg 2","Data":"2019-09-29","Godzina":"13:38:00","Godzina_zak":"13:36:35","Wiatr":" ","NrBiegu":"37"},"2":{"Miejsce":"1","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"2","NrStart":"1003","Zawodnik":"STRZEGOCKI Jan","DataUr":"07-05-29","Klub":"SP20 Pozna\u0144 - Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"2:39.63","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"8","PK":"0"},"3":{"Miejsce":"2","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"2","NrStart":"1014","Zawodnik":"MALINOWSKI Filip","DataUr":"07-01-19","Klub":"SP 20 POZNA\u0143 - Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"2:39.65","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"9","PK":"0"},"4":{"Miejsce":"3","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"2","NrStart":"1013","Zawodnik":"KORBAL Kamila","DataUr":"07-02-04","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"2:42.64","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"10","PK":"0"},"5":{"Miejsce":"4","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"2","NrStart":"1010","Zawodnik":"TYCZY\u0143SKA Amelia","DataUr":"07-02-21","Klub":"Achilles Leszno - Leszno","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"2:46.09","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"12","PK":"0"},"6":{"Miejsce":"5","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"2","NrStart":"1012","Zawodnik":"ELNUR Adam","DataUr":"07-02-10","Klub":"SP ISOP - Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"2:48.05","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"13","PK":"0"},"7":{"Miejsce":"6","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"2","NrStart":"1007","Zawodnik":"STA\u015aKIEWICZ Zofia","DataUr":"07-04-17","Klub":"OKL OBORNIKI - Nowo\u0142oskoniec","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"2:51.16","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"16","PK":"0"},"8":{"Miejsce":"7","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"2","NrStart":"1009","Zawodnik":"STARCZY\u0143SKI Micha\u0142","DataUr":"07-02-27","Klub":"Team Aktywny St\u0119szew\/JTeam2 - Gowarzewo","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"2:55.32","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"19","PK":"0"},"9":{"Miejsce":"8","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"2","NrStart":"1008","Zawodnik":"BALCERZAK Agata","DataUr":"07-02-27","Klub":"ORLIK D\u0105browa - D\u0105browa","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"3:14.80","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"29","PK":"0"},"10":{"Miejsce":"9","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"2","NrStart":"1006","Zawodnik":"SOKO\u0141OWSKA Zuzanna","DataUr":"07-04-23","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"3:16.77","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"31","PK":"0"},"11":{"Miejsce":"10","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"2","NrStart":"1018","Zawodnik":"KORBAS Adam","DataUr":"06-12-10","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"3:30.05","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"38","PK":"0"},"12":{"Miejsce":"11","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"2","NrStart":"1017","Zawodnik":"NOWACZYK Antoni","DataUr":"07-01-09","Klub":"Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"3:50.85","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"39","PK":"0"},"13":{"Miejsce":"12","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"2","NrStart":"1001","Zawodnik":"KOWALSKA Aleksandra","DataUr":"07-06-23","Klub":"Nowo\u0142oskoniec","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"3:58.54","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"40","PK":"0"},"14":{"Miejsce":"13","Pozycja_Tor":null,"Grupa_Seria":"2","NrStart":"1004","Zawodnik":"ANDRZEJEWSKI Igor","DataUr":"07-05-28","Klub":"SSP 14 Pozna\u0144 - Pozna\u0144","PB":null,"SB":null,"WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":"4:01.03","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":null,"Punkty":null,"Ranking":"41","PK":"0"}}