{"1":{"Pelna_nazwa":"Dysk M","Plec":"M","Nazwa_FINISH":"Dysk","Konkurencja":"Mdysk","Typ":"2","NazwaRundy":null,"Data":"2018-09-01","Godzina":"17:00:00","Godzina_zak":"17:40:00","Wiatr":null,"NrBiegu":null,"Wys1":"I","Wys2":"II","Wys3":"III","Wys4":"IV","Wys5":"V","Wys6":"VI"},"2":{"Miejsce":"1","Pozycja_Tor":"8","Grupa_Seria":"0","NrStart":"107","Zawodnik":"ST\u00d3J Bart\u0142omiej","DataUr":"96-05-15","Klub":"AZS KU Politechniki Opolskiej Opole","PB":"64.64\/16","SB":"62.04","WYS1":"x","WIATR1":"","WYS2":"x","WIATR2":"","WYS3":"x","WIATR3":"","WYS4":"59.64","WIATR4":"","WYS5":"x","WIATR5":"","WYS6":"x","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"59.64","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"8","Ranking":"","PK":"0"},"3":{"Miejsce":"2","Pozycja_Tor":"6","Grupa_Seria":"0","NrStart":"44","Zawodnik":"KAMI\u0143SKI Damian","DataUr":"93-12-15","Klub":"AZS UMCS Lublin","PB":"61.72\/17","SB":"59.15","WYS1":"56.35","WIATR1":"","WYS2":"x","WIATR2":"","WYS3":"x","WIATR3":"","WYS4":"55.08","WIATR4":"","WYS5":"x","WIATR5":"","WYS6":"x","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"56.35","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"7","Ranking":"","PK":"0"},"4":{"Miejsce":"3","Pozycja_Tor":"5","Grupa_Seria":"0","NrStart":"16","Zawodnik":"STACHNIK Oskar","DataUr":"98-03-01","Klub":"KS AZS AWF Wroc\u0142aw","PB":"57.17\/18","SB":"57.17","WYS1":"54.77","WIATR1":"","WYS2":"x","WIATR2":"","WYS3":"55.84","WIATR3":"","WYS4":"x","WIATR4":"","WYS5":"x","WIATR5":"","WYS6":"x","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"55.84","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"6","Ranking":"","PK":"0"},"5":{"Miejsce":"4","Pozycja_Tor":"7","Grupa_Seria":"0","NrStart":"90","Zawodnik":"PASI\u0143SKI Pawe\u0142","DataUr":"93-03-06","Klub":"KS AZS AWF Krak\u00f3w","PB":"61.46\/15","SB":"61.06","WYS1":"x","WIATR1":"","WYS2":"54.30","WIATR2":"","WYS3":"55.76","WIATR3":"","WYS4":"x","WIATR4":"","WYS5":"55.38","WIATR5":"","WYS6":"55.04","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"55.76","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"5","Ranking":"","PK":"0"},"6":{"Miejsce":"5","Pozycja_Tor":"4","Grupa_Seria":"0","NrStart":"74","Zawodnik":"PAWELCZYK Krystian","DataUr":"95-08-22","Klub":"AZS-AWF Warszawa","PB":"57.81\/17","SB":"55.33","WYS1":"49.51","WIATR1":"","WYS2":"x","WIATR2":"","WYS3":"53.81","WIATR3":"","WYS4":"52.60","WIATR4":"","WYS5":"52.58","WIATR5":"","WYS6":"54.51","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"54.51","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"4","Ranking":"","PK":"0"},"7":{"Miejsce":"6","Pozycja_Tor":"3","Grupa_Seria":"0","NrStart":"128","Zawodnik":"SZYSZKOWSKI Jakub","DataUr":"91-08-21","Klub":"KS Podlasie Bia\u0142ystok","PB":"51.14\/12","SB":"50.77","WYS1":"x","WIATR1":"","WYS2":"52.08","WIATR2":"","WYS3":"x","WIATR3":"","WYS4":"x","WIATR4":"","WYS5":"49.57","WIATR5":"","WYS6":"49.86","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"52.08","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" PB ","Punkty":"3","Ranking":"","PK":"0"},"8":{"Miejsce":"7","Pozycja_Tor":"1","Grupa_Seria":"0","NrStart":"143","Zawodnik":"MAROK Wojciech","DataUr":"01-09-12","Klub":"O\u015a AZS Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"x","WIATR1":"","WYS2":"46.39","WIATR2":"","WYS3":"x","WIATR3":"","WYS4":"x","WIATR4":"","WYS5":"x","WIATR5":"","WYS6":"x","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"46.39","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"2","Ranking":"","PK":"0"},"9":{"Miejsce":"8","Pozycja_Tor":"2","Grupa_Seria":"0","NrStart":"31","Zawodnik":"\u0141UKSZO Sebastian","DataUr":"94-07-29","Klub":"CWZS Zawisza Bydgoszcz SL","PB":"50.62\/18","SB":"50.62","WYS1":"38.59","WIATR1":"","WYS2":"x","WIATR2":"","WYS3":"x","WIATR3":"","WYS4":"44.61","WIATR4":"","WYS5":"x","WIATR5":"","WYS6":"x","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"44.61","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"1","Ranking":"","PK":"0"}}