{"1":{"Pelna_nazwa":"Kula M","Plec":"M","Nazwa_FINISH":"Kula","Konkurencja":"Mkula","Typ":"2","NazwaRundy":"FINA\u0141","Data":"2019-05-25","Godzina":"18:20:00","Godzina_zak":null,"Wiatr":null,"NrBiegu":null,"Wys1":"I","Wys2":"II","Wys3":"III","Wys4":"IV","Wys5":"V","Wys6":"VI"},"2":{"Miejsce":null,"Pozycja_Tor":"1","Grupa_Seria":"0","NrStart":"1036","Zawodnik":"MROZIK Andrzej","DataUr":"84-02-29","Klub":"ZUT Szczecin","PB":"18.68\/07","SB":"14.24","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":null,"Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":null,"Punkty":null,"Ranking":null,"PK":"0"},"3":{"Miejsce":null,"Pozycja_Tor":"2","Grupa_Seria":"0","NrStart":"608","Zawodnik":"MAGNUCKI Szymon","DataUr":"96-11-28","Klub":"UPe Krak\u00f3w","PB":"13.94\/19","SB":"13.94","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":null,"Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":null,"Punkty":null,"Ranking":null,"PK":"0"},"4":{"Miejsce":null,"Pozycja_Tor":"3","Grupa_Seria":"0","NrStart":"1092","Zawodnik":"SZYSZKOWSKI Jakub","DataUr":"91-08-21","Klub":"AWF Katowice (AZS-AWF Katowice)","PB":"20.92\/17","SB":"20.77","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":null,"Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":null,"Punkty":null,"Ranking":null,"PK":"0"},"5":{"Miejsce":null,"Pozycja_Tor":"4","Grupa_Seria":"0","NrStart":"165","Zawodnik":"NIZIO \u0141ukasz","DataUr":"92-01-13","Klub":"UAM Pozna\u0144","PB":"15.90\/12","SB":"15.90","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":null,"Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":null,"Punkty":null,"Ranking":null,"PK":"0"},"6":{"Miejsce":null,"Pozycja_Tor":"5","Grupa_Seria":"0","NrStart":"993","Zawodnik":"KAWKA Bart\u0142omiej","DataUr":"97-09-01","Klub":"PW Warszawa","PB":"14.26\/18","SB":"13.83","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":null,"Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":null,"Punkty":null,"Ranking":null,"PK":"0"},"7":{"Miejsce":null,"Pozycja_Tor":"6","Grupa_Seria":"0","NrStart":"272","Zawodnik":"KAMI\u0143SKI Damian","DataUr":"93-12-15","Klub":"UMCS Lublin (AZS UMCS Lublin)","PB":"15.84\/19","SB":"15.84","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":null,"Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":null,"Punkty":null,"Ranking":null,"PK":"0"},"8":{"Miejsce":null,"Pozycja_Tor":"7","Grupa_Seria":"0","NrStart":"1160","Zawodnik":"DU\u015a Mariusz","DataUr":"96-06-14","Klub":"AWF Wroc\u0142aw (KS AZS AWF Wroc\u0142aw)","PB":"15.69\/16","SB":"14.17","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":null,"Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":null,"Punkty":null,"Ranking":null,"PK":"0"},"9":{"Miejsce":null,"Pozycja_Tor":"8","Grupa_Seria":"0","NrStart":"277","Zawodnik":"MAZUR Szymon","DataUr":"98-09-02","Klub":"UMCS Lublin (AZS UMCS Lublin)","PB":"19.34\/17","SB":"17.72","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":null,"Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":null,"Punkty":null,"Ranking":null,"PK":"0"},"10":{"Miejsce":null,"Pozycja_Tor":"9","Grupa_Seria":"0","NrStart":"1096","Zawodnik":"UCHMAN Bart\u0142omiej","DataUr":"99-09-25","Klub":"AWF Katowice (AZS-AWF Katowice)","PB":"15.08\/19","SB":"15.08","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":null,"Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":null,"Punkty":null,"Ranking":null,"PK":"0"},"11":{"Miejsce":null,"Pozycja_Tor":"10","Grupa_Seria":"0","NrStart":"685","Zawodnik":"NASZKO Andrzej","DataUr":"94-05-09","Klub":"WSPol Szczytno","PB":"18.98\/18","SB":"18.51","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":null,"Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":null,"Punkty":null,"Ranking":null,"PK":"0"},"12":{"Miejsce":null,"Pozycja_Tor":"11","Grupa_Seria":"0","NrStart":"684","Zawodnik":"\u0141UKSZO Sebastian","DataUr":"94-07-29","Klub":"WSPol Szczytno","PB":"18.68\/17","SB":"17.61","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":null,"Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":null,"Punkty":null,"Ranking":null,"PK":"0"},"13":{"Miejsce":null,"Pozycja_Tor":"12","Grupa_Seria":"0","NrStart":"566","Zawodnik":"WROTY\u0143SKI Marcin","DataUr":"96-03-11","Klub":"UE Pozna\u0144 (O\u015a AZS Pozna\u0144)","PB":"17.70\/17","SB":"17.70","WYS1":null,"WIATR1":null,"WYS2":null,"WIATR2":null,"WYS3":null,"WIATR3":null,"WYS4":null,"WIATR4":null,"WYS5":null,"WIATR5":null,"WYS6":null,"WYS7":null,"WYS8":null,"WYS9":null,"WYS10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null,"Wynik":null,"Tysieczne":null,"Reakcja":null,"Info":null,"Punkty":null,"Ranking":null,"PK":"0"}}