{"1":{"Pelna_nazwa":"Kula M","Plec":"M","Nazwa_FINISH":"Kula","Konkurencja":"Mkula","Typ":"2","NazwaRundy":null,"Data":"2018-09-01","Godzina":"18:50:00","Godzina_zak":"19:35:00","Wiatr":null,"NrBiegu":null,"Wys1":"I","Wys2":"II","Wys3":"III","Wys4":"IV","Wys5":"V","Wys6":"VI"},"2":{"Miejsce":"1","Pozycja_Tor":"8","Grupa_Seria":"0","NrStart":"82","Zawodnik":"HARATYK Micha\u0142","DataUr":"92-04-10","Klub":"KS AZS AWF Krak\u00f3w","PB":"22.08\/18","SB":"22.08","WYS1":"20.67","WIATR1":"","WYS2":"20.62","WIATR2":"","WYS3":"20.93","WIATR3":"","WYS4":"21.02","WIATR4":"","WYS5":"21.10","WIATR5":"","WYS6":"21.21","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"21.21","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"8","Ranking":"","PK":"0"},"3":{"Miejsce":"2","Pozycja_Tor":"7","Grupa_Seria":"0","NrStart":"4","Zawodnik":"BUKOWIECKI Konrad","DataUr":"97-03-17","Klub":"KS AZS AWF Wroc\u0142aw","PB":"21.66\/18","SB":"21.66","WYS1":"19.92","WIATR1":"","WYS2":"x","WIATR2":"","WYS3":"x","WIATR3":"","WYS4":"19.81","WIATR4":"","WYS5":"x","WIATR5":"","WYS6":"19.92","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"19.92","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"7","Ranking":"","PK":"0"},"4":{"Miejsce":"3","Pozycja_Tor":"6","Grupa_Seria":"0","NrStart":"128","Zawodnik":"SZYSZKOWSKI Jakub","DataUr":"91-08-21","Klub":"KS Podlasie Bia\u0142ystok","PB":"20.92\/17","SB":"20.68","WYS1":"19.16","WIATR1":"","WYS2":"x","WIATR2":"","WYS3":"19.33","WIATR3":"","WYS4":"19.15","WIATR4":"","WYS5":"19.31","WIATR5":"","WYS6":"19.46","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"19.46","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"6","Ranking":"","PK":"0"},"5":{"Miejsce":"4","Pozycja_Tor":"4","Grupa_Seria":"0","NrStart":"51","Zawodnik":"MAZUR Szymon","DataUr":"98-09-02","Klub":"AZS UMCS Lublin","PB":"19.34\/17","SB":"18.47","WYS1":"16.86","WIATR1":"","WYS2":"x","WIATR2":"","WYS3":"17.28","WIATR3":"","WYS4":"17.13","WIATR4":"","WYS5":"17.21","WIATR5":"","WYS6":"16.99","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"17.28","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"5","Ranking":"","PK":"0"},"6":{"Miejsce":"5","Pozycja_Tor":"1","Grupa_Seria":"0","NrStart":"66","Zawodnik":"KARPUK Dzmitry","DataUr":"99-11-05","Klub":"AZS-AWF Warszawa","PB":"","SB":"","WYS1":"x","WIATR1":"","WYS2":"16.99","WIATR2":"","WYS3":"x","WIATR3":"","WYS4":"x","WIATR4":"","WYS5":"16.77","WIATR5":"","WYS6":"16.96","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"16.99","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"4","Ranking":"","PK":"0"},"7":{"Miejsce":"6","Pozycja_Tor":"5","Grupa_Seria":"0","NrStart":"31","Zawodnik":"\u0141UKSZO Sebastian","DataUr":"94-07-29","Klub":"CWZS Zawisza Bydgoszcz SL","PB":"18.68\/17","SB":"18.56","WYS1":"16.25","WIATR1":"","WYS2":"16.44","WIATR2":"","WYS3":"16.63","WIATR3":"","WYS4":"x","WIATR4":"","WYS5":"x","WIATR5":"","WYS6":"16.53","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"16.63","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"3","Ranking":"","PK":"0"},"8":{"Miejsce":"7","Pozycja_Tor":"2","Grupa_Seria":"0","NrStart":"143","Zawodnik":"MAROK Wojciech","DataUr":"01-09-12","Klub":"O\u015a AZS Pozna\u0144","PB":"","SB":"","WYS1":"15.44","WIATR1":"","WYS2":"15.52","WIATR2":"","WYS3":"15.22","WIATR3":"","WYS4":"15.44","WIATR4":"","WYS5":"x","WIATR5":"","WYS6":"15.53","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"15.53","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"2","Ranking":"","PK":"0"},"9":{"Miejsce":"8","Pozycja_Tor":"3","Grupa_Seria":"0","NrStart":"99","Zawodnik":"GA\u0141\u0104ZKA Mariusz","DataUr":"88-02-29","Klub":"AZS KU Politechniki Opolskiej Opole","PB":"17.34\/18","SB":"17.34","WYS1":"13.66","WIATR1":"","WYS2":"14.34","WIATR2":"","WYS3":"14.56","WIATR3":"","WYS4":"14.33","WIATR4":"","WYS5":"14.76","WIATR5":"","WYS6":"14.56","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"14.76","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"1","Ranking":"","PK":"0"}}