{"1":{"Pelna_nazwa":"Tyczka M","Plec":"M","Nazwa_FINISH":"Tyczka","Konkurencja":"Mt","Typ":"3","NazwaRundy":null,"Data":"2020-06-20","Godzina":"14:40:00","Godzina_zak":"15:45:00","Wiatr":null,"NrBiegu":null,"Wys1":"4.40","Wys2":"4.60","Wys3":"4.75","Wys4":"4.90","Wys5":"5.05","Wys6":"5.20","Wys7":"5.35","Wys8":"5.45","Wys9":"5.55","Wys10":null,"Wys11":null,"Wys12":null,"Wys13":null,"Wys14":null,"Wys15":null,"Wys16":null,"Wys17":null,"Wys18":null},"2":{"Miejsce":"1","Pozycja_Tor":"3","Grupa_Seria":"0","NrStart":"","Zawodnik":"WOJCIECHOWSKI Pawe\u0142","DataUr":"89-06-06","Klub":"CWZS Zawisza Bydgoszcz SL","PB":"5.93\/17","SB":"","WYS1":"-","WIATR1":"","WYS2":"-","WIATR2":"","WYS3":"-","WIATR3":"","WYS4":"-","WIATR4":"","WYS5":"xo","WIATR5":"","WYS6":"o","WYS7":"o","WYS8":"xo","WYS9":"xxx","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"5.45","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"","Ranking":"","PK":"0"},"3":{"Miejsce":"2","Pozycja_Tor":"2","Grupa_Seria":"0","NrStart":"","Zawodnik":"W\u0141\u00d3DARSKI Maciej","DataUr":"97-03-25","Klub":"CWZS Zawisza Bydgoszcz SL","PB":"5.00\/17","SB":"","WYS1":"-","WIATR1":"","WYS2":"o","WIATR2":"","WYS3":"xo","WIATR3":"","WYS4":"-","WIATR4":"","WYS5":"xxx","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"4.75","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"","Ranking":"","PK":"0"},"4":{"Miejsce":"3","Pozycja_Tor":"1","Grupa_Seria":"0","NrStart":"","Zawodnik":"CHMARA Sebastian","DataUr":"99-12-06","Klub":"CWZS Zawisza Bydgoszcz SL","PB":"5.00\/19","SB":"","WYS1":"-","WIATR1":"","WYS2":"xo","WIATR2":"","WYS3":"xxx","WIATR3":"","WYS4":"","WIATR4":"","WYS5":"","WIATR5":"","WYS6":"","WYS7":"","WYS8":"","WYS9":"","WYS10":"","Wys11":"","Wys12":"","Wys13":"","Wys14":"","Wys15":"","Wys16":"","Wys17":"","Wys18":"","Wynik":"4.60","Tysieczne":"","Reakcja":"","Info":" ","Punkty":"","Ranking":"","PK":"0"}}