{"1":{"Pelna_nazwa":"Ceremonia otwarcia","Plec":"c","Nazwa_FINISH":"Ceremonia otwarcia","Konkurencja":"cer","Typ":null,"NazwaRundy":null,"Data":"2018-09-01","Godzina":"16:50:00","Godzina_zak":null,"Wiatr":null,"NrBiegu":null}}