Javelin Throw W / Oszczep K | K | Oszczep | Ko | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |