W dal K | K | W dal | Kwd | | 2018-09-01 | 18:45:00 | 19:32:00 | | I | II | III | IV | V | VI |
| | | | | | | | | | | | | | |
1 | 8 | 0 | 139 | JAGACIAK MICHALSKA Anna | 90-02-10 | OŚ AZS Poznań | 6.74/10 | 6.47 | 6.07 | | | | 8 | |
2 | 7 | 0 | 131 | ŻEBROWSKA Magdalena | 96-05-29 | KS Podlasie Białystok | 6.33/18 | 6.33 | 5.86 | | | | 7 | |
3 | 5 | 0 | 49 | LIGARSKA Paulina | 96-04-09 | AZS UMCS Lublin | 6.07/18 | 6.07 | 5.73 | | | | 6 | |
4 | 6 | 0 | 17 | WRÓBEL Katarzyna | 94-04-27 | KS AZS AWF Wrocław | 6.10/16 | 6.09 | 5.61 | | | | 5 | |
5 | 4 | 0 | 71 | MIKOŁAJCZYK Izabela | 90-09-04 | AZS-AWF Warszawa | 6.20/15 | 5.87 | 5.59 | | | | 4 | |
6 | 3 | 0 | 36 | SYROCKA Agata | 96-01-08 | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 5.81/18 | 5.81 | 5.49 | | | | 3 | |
7 | 2 | 0 | 93 | ŚLUSARCZYK Aleksandra | 99-07-26 | KS AZS AWF Kraków | 5.47/18 | 5.47 | 5.22 | | | | 2 | |
8 | 1 | 0 | 111 | WŁOCHOWICZ Dominika | 98-03-03 | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 5.38/16 | 5.02 | 4.79 | | | | 1 | |