{"Nazwa_Imprezy":"Karpacz Athletics Open 2019","Miasto":"KARPACZ, 12 wrze\u015bnia 2019","Refresh":"5000","foto":"0"}