{"Nazwa_Imprezy":"Amatorskie Mistrzostwa Poznania","Miasto":"POZNA\u0143, 29 wrze\u015bnia 2019","Refresh":"0","foto":"0"}