{"Nazwa_Imprezy":"PZLA Dru\u017cynowe Mistrzostwa Polski","Miasto":"INOWROC\u0141AW, 1 wrze\u015bnia 2018","Refresh":"0","foto":"1"}