Oszczep K F33, F55 | K | Oszczep | Koj | | | | | | I | II | III | IV | V | VI |
| | | | | | | | | | | | | | |