Nazwa imprezy (JSON)
50. Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski | SZCZECIN, 17-19 czerwca 2022 | 0 | 0 |

Program wg konkurencji M (JSON)
M100 | 100 RR1 | 100m M RR1 | 0 | 1 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV)
M200 | 200 T11-13/20/42-47/61-64 | 200 m M T11-13/20/42-47/61-64 | 1 | 1 | 2022-07-31 | (JSON) (CSV)
M400 | 400 T11-13/20/42-47/61-64 | 400m M T11-13/20/42-47/61-64 | 1 | 1 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV)
M800 | 800 RR1-3 | 800 m M RR1-3 | 1 | 1 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV)
M1500 | 1500 T11-13/T20/37-38/ 45-46 | 1500 m M T11-13/T20/37-38/ 45-46 | 1 | 1 | 2022-07-31 | (JSON) (CSV)
Mw | Wzwyż T42-47/63-64 | Skok wzwyż M T42-47/63-64 | 0 | 3 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV)
Mwd | W dal T11-13/20/36-38/42-47/61-64 | Skok w dal M T11-13/20/36-38/42-47/61-64 | 0 | 3 | 2022-07-31 | (JSON) (CSV)
Mtrójs | Trójskok T11-13/45-47 | Trójskok M T11-13/45-47 | 0 | 3 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV)
Mkula | Kula F11-13, F20 | Kula M F11-13, F20 | 0 | 3 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV)
Mdysk | Dysk F51-54 | Dysk M F51-54 | 0 | 3 | 2022-07-31 | (JSON) (CSV)
Mmłot | Młot | Młot M | 0 | 3 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV)
Mo | Oszczep F11-13/38/42-46/61-64 | Oszczep M F11-13/38/42-46/61-64 | 0 | 3 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV)

Program wg konkurencji K (JSON)
K100 | 100 T11-13/42-47/61-64 | 100m K T11-13/42-47/61-64 | 0 | 1 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV)
K200 | 200 RR1-3 | 200m K RR1-3 | 1 | 1 | 2022-07-31 | (JSON) (CSV)
K400 | 400 RR1-3 | 400 m K RR1-3 | 1 | 1 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV)
K800 | 800 | 800 m K | 1 | 1 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV)
K1500 | 1500 T11-13/20 | 1500 m K T11-13/20 | 1 | 1 | 2022-07-31 | (JSON) (CSV)
Kw | Wzwyż | Wzwyż K | 0 | 3 | 2022-07-31 | (JSON) (CSV)
Kwd | W dal T11-13/20/36-38/42-47/61-64 | Skok w dal K T11-13/20/36-38/42-47/61-64 | 0 | 3 | 2022-07-31 | (JSON) (CSV)
Kkula | Kula F11-13/20/40-46/61-64 | Kula K F11-13/20/40-46/61-64 | 0 | 3 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV)
Kdysk | Dysk F32-34/52-57 | Dysk K F32-33/52-57 | 0 | 3 | 2022-07-31 | (JSON) (CSV)
Kmłot | Młot | Młot K | 0 | 3 | 2022-07-31 | (JSON) (CSV)
Ko | Oszczep F11-13/35-38/40-46/61-64 | Oszczep K F11-13/35-38/40-46/61-64 | 0 | 3 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV)

Program wg dni(JSON)
2022-07-30 | (JSON)
2022-07-31 | (JSON)


12:50 | M | 0 | Kula M F11-13, F20 | Kula F11-13, F20 | Mkula | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:50 | K | 0 | Kula K F11-13/20/40-46/61-64 | Kula F11-13/20/40-46/61-64 | Kkula | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:30 | K | 0 | 100m K T11-13/42-47/61-64 | 100 T11-13/42-47/61-64 | K100 | 1 | 1 | el | 3 | (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
14:25 | K | 0 | 400 m K RR1-3 | 400 RR1-3 | K400 | 1 | 1 | s | 3 | (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
14:30 | M | 0 | Trójskok M T11-13/45-47 | Trójskok T11-13/45-47 | Mtrójs | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:35 | M | 0 | Oszczep M F11-13/38/42-46/61-64 | Oszczep F11-13/38/42-46/61-64 | Mo | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:55 | K | 0 | 100m K T11-13/42-47/61-64 | 100 T11-13/42-47/61-64 | K100 | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:15 | M | 0 | 400m M T11-13/20/42-47/61-64 | 400 T11-13/20/42-47/61-64 | M400 | 1 | 1 | s | 3 | (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
16:05 | K | 0 | Oszczep K F11-13/35-38/40-46/61-64 | Oszczep F11-13/35-38/40-46/61-64 | Ko | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:00 | M | 0 | Skok wzwyż M T42-47/63-64 | Wzwyż T42-47/63-64 | Mw | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:33 | M | 0 | 100m M RR1 | 100 RR1 | M100 | 1 | 1 | el | 4 | (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
18:00 | M | 0 | Młot M | Młot | Mmłot | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:07 | M | 0 | 800 m M RR1-3 | 800 RR1-3 | M800 | 1 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
18:23 | K | 0 | 800 m K | 800 | K800 | 1 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
18:45 | M | 0 | 100m M RR1 | 100 RR1 | M100 | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)

10:30 | K | 0 | Skok w dal K T11-13/20/36-38/42-47/61-64 | W dal T11-13/20/36-38/42-47/61-64 | Kwd | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:40 | K | 0 | Wzwyż K | Wzwyż | Kw | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:00 | M | 0 | Dysk M F51-54 | Dysk F51-54 | Mdysk | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:20 | M | 0 | Skok w dal M T11-13/20/36-38/42-47/61-64 | W dal T11-13/20/36-38/42-47/61-64 | Mwd | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:24 | K | 0 | 200m K RR1-3 | 200 RR1-3 | K200 | 1 | 1 | s | 3 | (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
12:40 | K | 0 | Dysk K F32-33/52-57 | Dysk F32-34/52-57 | Kdysk | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:45 | M | 0 | 200 m M T11-13/20/42-47/61-64 | 200 T11-13/20/42-47/61-64 | M200 | 1 | 1 | s | 3 | (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
13:50 | K | 0 | 1500 m K T11-13/20 | 1500 T11-13/20 | K1500 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:05 | M | 0 | 1500 m M T11-13/T20/37-38/ 45-46 | 1500 T11-13/T20/37-38/ 45-46 | M1500 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:25 | K | 0 | Młot K | Młot | Kmłot | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)