Spis zawodników (CSV)
Zawodnicy INFO
Nazwa imprezy (JSON)

Finał Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski 2023 | SIERADZ, 18-19 września 2023 | 5000 | 0 | 

Program wg konkurencji M (JSON)
M100 | 100 m M | 100 m M | 1 | 1 | 2023-09-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M100T71 | 100 m M T71-72 | 100 m M T71-72 | 1 | 1 | 2023-09-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M1500 | 1500 m M | 1500 m M | 1 | 1 | 2023-09-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M200 | 200 m M | 200 m M | 1 | 1 | 2023-09-19 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M200T71 | 200 m M T71-72 | 200 m M T71-72 | 1 | 1 | 2023-09-19 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M400 | 400 m M | 400 m M | 1 | 1 | 2023-09-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M400T71 | 400 m M T71-72 | 400 m M T71-72 | 1 | 1 | 2023-09-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
MdyskF11 | Dysk M stojący | Dysk M stojący | 0 | 3 | 2023-09-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
MdyskF51 | Dysk M siedzący | Dysk M siedzący | 0 | 3 | 2023-09-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
MkulaF32 | Kula M F32/51-53 | Kula M F32/51-53 | 0 | 3 | 2023-09-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
MkulaF35 | Kula M F34/54-57 | Kula M F34/54-57 | 0 | 3 | 2023-09-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mkula_1 | Kula M stojąca | Kula M stojąca | 0 | 3 | 2023-09-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mmacz | Maczuga M | Maczuga M | 0 | 3 | 2023-09-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mo | Oszczep M siedzący | Oszczep M siedzący | 0 | 3 | 2023-09-19 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mo_1 | Oszczep M stojący | Oszczep M stojący | 0 | 3 | 2023-09-19 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mw | Wzwyż M | Wzwyż M | 0 | 3 | 2023-09-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mwd | W dal M | W dal M | 0 | 3 | 2023-09-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)

Program wg konkurencji K (JSON)
K100 | 100 m K | 100 m K | 1 | 1 | 2023-09-18 | (JSON) (CSV)
K100T71 | 100 m K T71-72 | 100 m K T71-72 | 1 | 1 | 2023-09-18 | (JSON) (CSV)
K1500 | 1500 m K T11-13/20 | 1500 m K T11-13/20 | 1 | 1 | 2023-09-18 | (JSON) (CSV)
K200 | 200 m K | 200 m K | 1 | 1 | 2023-09-19 | (JSON) (CSV)
K200T71 | 200 m K T71-72 | 200 m K T71-72 | 1 | 1 | 2023-09-19 | (JSON) (CSV)
K400 | 400 m K T38/46-47 | 400 m K | 1 | 1 | 2023-09-18 | (JSON) (CSV)
K400T71 | 400 m K T71-72 | 400 m K T71-72 | 1 | 1 | 2023-09-18 | (JSON) (CSV)
KdyskF32 | Dysk K siedzący | Dysk K siedzący | 0 | 3 | 2023-09-18 | (JSON) (CSV)
KdyskF52 | Dysk K stojący | Dysk K stojący | 0 | 3 | 2023-09-18 | (JSON) (CSV)
KkulaF11 | Kula K stojąca | Kula K stojąca | 0 | 3 | 2023-09-18 | (JSON) (CSV)
Kkulajm | Kula K siedząca | Kula K siedząca | 0 | 3 | 2023-09-18 | (JSON) (CSV)
Kmłot | Maczuga K | Maczuga K | 0 | 3 | 2023-09-18 | (JSON) (CSV)
KoF11 | Oszczep K stojący | Oszczep K stojący | 0 | 3 | 2023-09-19 | (JSON) (CSV)
Ko_1 | Oszczep K siedzący | Oszczep K siedzący | 0 | 3 | 2023-09-19 | (JSON) (CSV)
Kw | Wzwyż K | Wzwyż K | 0 | 3 | 2023-09-18 | (JSON) (CSV)
Kwd | W dal K | W dal K | 0 | 3 | 2023-09-18 | (JSON) (CSV)

Program wg dni(JSON)
2023-09-18 | (JSON)
2023-09-19 | (JSON)


10:30 | 11:44:00 | K | 1 | Dysk K siedzący | Dysk K siedzący | KdyskF32 | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:00 | 13:20:00 | M | 1 | Dysk M siedzący | Dysk M siedzący | MdyskF51 | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:00 | 11:12:00 | K | 1 | Kula K stojąca | Kula K stojąca | KkulaF11 | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:00 | 12:25:00 | M | 1 | Kula M stojąca | Kula M stojąca | Mkula_1 | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:00 | 14:30:00 | K | 1 | Maczuga K | Maczuga K | Kmłot | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:00 | 15:20:00 | M | 1 | Maczuga M | Maczuga M | Mmacz | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:00 | 13:45:00 | K | 1 | W dal K | W dal K | Kwd | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:00 | 13:45:00 | M | 1 | W dal M | W dal M | Mwd | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:00 | 14:10:00 | M | 1 | Kula M F34/54-57 | Kula M F34/54-57 | MkulaF35 | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:00 | 15:38:00 | m | 1 | Kula M F32/51-53 | Kula M F32/51-53 | MkulaF32 | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:20 | 11:52:14 | K | 0 | 100 m K | 100 m K | K100 | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
14:30 | 14:30:40 | M | 1 | 100 m M | 100 m M | M100 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:40 | 14:39:58 | K | 1 | 100 m K T71-72 | 100 m K T71-72 | K100T71 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:50 | 14:48:59 | M | 1 | 100 m M T71-72 | 100 m M T71-72 | M100T71 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:50 | 17:40:00 | K | 1 | Dysk K stojący | Dysk K stojący | KdyskF52 | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:20 | 15:21:10 | K | 1 | 400 m K | 400 m K T38/46-47 | K400 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:30 | 15:30:04 | M | 1 | 400 m M | 400 m M | M400 | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
15:40 | 15:41:02 | K | 1 | 400 m K T71-72 | 400 m K T71-72 | K400T71 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:40 | 17:40:00 | M | 1 | Dysk M stojący | Dysk M stojący | MdyskF11 | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:50 | 15:51:01 | M | 1 | 400 m M T71-72 | 400 m M T71-72 | M400T71 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:10 | 00:00:00 | K | 0 | 1500 m K T11-13/20 | 1500 m K T11-13/20 | K1500 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:10 | 17:17:00 | K | 1 | Kula K siedząca | Kula K siedząca | Kkulajm | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:20 | 16:19:43 | M | 1 | 1500 m M | 1500 m M | M1500 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:20 | 00:00:00 | M | 0 | Wzwyż M | Wzwyż M | Mw | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:30 | 16:30:00 | K | 1 | Wzwyż K | Wzwyż K | Kw | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)

10:30 | 11:24:00 | K | 1 | Oszczep K siedzący | Oszczep K siedzący | Ko_1 | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:30 | 11:24:00 | M | 1 | Oszczep M siedzący | Oszczep M siedzący | Mo | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:30 | 12:10:00 | K | 1 | Oszczep K stojący | Oszczep K stojący | KoF11 | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:30 | 12:10:00 | M | 1 | Oszczep M stojący | Oszczep M stojący | Mo_1 | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:30 | 11:30:37 | K | 1 | 200 m K T71-72 | 200 m K T71-72 | K200T71 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:40 | 11:39:22 | M | 1 | 200 m M T71-72 | 200 m M T71-72 | M200T71 | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
12:00 | 12:26:37 | K | 1 | 200 m K | 200 m K | K200 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:10 | 12:17:44 | M | 1 | 200 m M | 200 m M | M200 | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)