Nazwa imprezy (JSON)
Finał Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski. 1. Memoriał Jerzego Jankowskiego | GORZÓW WIELKOPOLSKI, 24 - 25.09.2022 | 5000 | 0 |

Program wg konkurencji M (JSON)
M100RR1 | 100 m M RR1 | 100 m M RR1 | 1 | 1 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
M100RR2 | 100 m M RR2 | 100 m M RR2 | 1 | 1 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
M100RR3 | 100 m M RR3 | 100 m M RR3 | 1 | 1 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
M100T12 | 100 m M T12 | 100 m M T12 | 1 | 1 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
M100T20 | 100m M T20 | 100m M T20 | 1 | 1 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
M100T37 | 100 m M T37-38-47 | 100 m M T37-38-47 | 1 | 1 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
M200RR1 | 200m M RR1 | 200m M RR1 | 1 | 1 | 2022-09-25 | (JSON) (CSV)
M200T12 | 200m M T12 | 200m M T12 | 1 | 1 | 2022-09-25 | (JSON) (CSV)
M200T20 | 200 m M T20-26-37-38-47 | 200 m M T20-36-37-38-47 | 1 | 1 | 2022-09-25 | (JSON) (CSV)
M400T20 | 400 m M T20 | 400 m M T20 | 1 | 1 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
M400T36 | 400 m M T36-37-47 | 400 m M T36-37-47 | 1 | 1 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
MdyskF13 | Dysk M F38/40-44/61-64 | Dysk M F13/38/41-46/62-64 | 0 | 3 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
MdyskF52 | Dysk M F33, F52-57 | Dysk M F52-53/33-34 | 0 | 3 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
MdyskF54 | Discus M F5251 | Dysk M F54-55-56-57 | 0 | 3 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
MkulaF20 | Kula | Kula M F20/42-46/62-64/38 | 0 | 3 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
MkulaF32 | Kula F35-36/40-41 | Kula M F32-33-52-53 | 0 | 3 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
MkulaF34 | Kula F34 | Kula M F34 | 0 | 3 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
MkulaF35 | Kula M F33 | Kula M F35-36-37/41 | 0 | 3 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
MkulaF56-57 | Kula F56-57 | Kula M F56-57 | 0 | 3 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
Mmacz | Maczuga | Maczuga M | 0 | 3 | 2022-09-25 | (JSON) (CSV)
MoF12 | Oszczep M F35-36/40-41 | Oszczep M F12-13/35-37/42-46 | 0 | 3 | 2022-09-25 | (JSON) (CSV)
MoF33 | Oszczep M F34, F54, F57 | Oszczep M F33-34 | 0 | 3 | 2022-09-25 | (JSON) (CSV)
MoF54 | Oszczep M F56-57 | Oszczep M F54-57 | 0 | 3 | 2022-09-25 | (JSON) (CSV)
M200 | 200 | 200 m M RR2-RR3 | 1 | 1 | 2022-09-25 | (JSON) (CSV)
M400 | 400 | 400m M RR1-RR2-RR3 | 1 | 1 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
M800 | 800 | 800 m M T11/37-38 | 1 | 1 | 2022-09-25 | (JSON) (CSV)
M1500 | 1500 | 1500 m M T13/20 | 1 | 1 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
M5000 | 5000 T11-13 | 5000m M T11-13 | 1 | 1 | 2022-09-25 | (JSON) (CSV)
Mw | Wzwyż | Wzwyż M T13-20-44-47-63 | 0 | 3 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
Mwd | W dal | W dal M T12-13-20-37-46-47 | 0 | 3 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
Mkula | Kula | Kula M F54-55 | 0 | 3 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
Mdysk | Dysk | Dysk M F35-37 | 0 | 3 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)

Program wg konkurencji K (JSON)
K100T12 | 100 m K T12-37-43-46-47 | 100 m K T12-37-43-46-47 | 1 | 1 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
K200RR2 | 200 m K RR2-RR3 | 200 m K RR2-RR3 | 1 | 1 | 2022-09-25 | (JSON) (CSV)
K200T37 | 200 m K T37-43-46-47 | 200 m K T37-43-46-47 | 1 | 1 | 2022-09-25 | (JSON) (CSV)
K400T11 | 400m K 11-13-47 | 400m K 11-13-47 | 1 | 1 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
KdyskF33 | Dysk K F11-13/35-38/40-46/61-64 | Dysk K F33-34 | 0 | 3 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
KkulaF35 | Kula K F 32-34 | Kula K F35-37-38-40-46-64 | 0 | 3 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
Kmacz | Maczuga | Maczuga K | 0 | 3 | 2022-09-25 | (JSON) (CSV)
KoF33 | Oszczep K F33, F55 | Oszczep K F33-34/54-55-56-57 | 0 | 3 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
K100 | 100 | 100m K RR2-RR3 | 1 | 1 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
K400 | 400 | 400 m K RR2-RR3 | 1 | 1 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
K800 | 800 | 800 m K T11-12 | 1 | 1 | 2022-09-25 | (JSON) (CSV)
Kw | Wzwyż | Wzwyż K | 0 | 3 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
Kwd | W dal | W dal K T12-13-20-37-46-47 | 0 | 3 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
Kkula | Kula | Kula K F32-34/52-57 | 0 | 3 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
Kdysk | Dysk | Dysk K F35-37-38/40/64 | 0 | 3 | 2022-09-24 | (JSON) (CSV)
Ko | Oszczep | Oszczep K F35-37/42-46 | 0 | 3 | 2022-09-25 | (JSON) (CSV)

Program wg dni(JSON)
2022-09-24 | (JSON)
2022-09-25 | (JSON)


10:00 | M | 1 | Dysk M F54-55-56-57 | Discus M F5251 | MdyskF54 | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:00 | K | 1 | W dal K T12-13-20-37-46-47 | W dal | Kwd | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:00 | M | 1 | W dal M T12-13-20-37-46-47 | W dal | Mwd | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:30 | M | 1 | Kula M F20/42-46/62-64/38 | Kula | MkulaF20 | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:30 | M | 1 | Kula M F35-36-37/41 | Kula M F33 | MkulaF35 | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:30 | M | 1 | Dysk M F52-53/33-34 | Dysk M F33, F52-57 | MdyskF52 | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:20 | K | 1 | Wzwyż K | Wzwyż | Kw | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:30 | M | 1 | Wzwyż M T13-20-44-47-63 | Wzwyż | Mw | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:30 | K | 1 | Kula K F35-37-38-40-46-64 | Kula K F 32-34 | KkulaF35 | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:45 | K | 1 | Dysk K F33-34 | Dysk K F11-13/35-38/40-46/61-64 | KdyskF33 | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:45 | M | 1 | Kula M F34 | Kula F34 | MkulaF34 | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:00 | M | 1 | Kula M F56-57 | Kula F56-57 | MkulaF56-57 | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:00 | K | 1 | 100 m K T12-37-43-46-47 | 100 m K T12-37-43-46-47 | K100T12 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:15 | M | 1 | Dysk M F13/38/41-46/62-64 | Dysk M F38/40-44/61-64 | MdyskF13 | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:20 | K | 1 | 100m K RR2-RR3 | 100 | K100 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:30 | M | 1 | 100 m M T12 | 100 m M T12 | M100T12 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:35 | M | 1 | 100m M T20 | 100m M T20 | M100T20 | 1 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
15:45 | M | 1 | 100 m M T37-38-47 | 100 m M T37-38-47 | M100T37 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:50 | M | 1 | 100 m M RR1 | 100 m M RR1 | M100RR1 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:55 | M | 1 | 100 m M RR2 | 100 m M RR2 | M100RR2 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:00 | K | 1 | Kula K F32-34/52-57 | Kula | Kkula | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:00 | M | 1 | 100 m M RR3 | 100 m M RR3 | M100RR3 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:00 | M | 1 | Dysk M F35-37 | Dysk | Mdysk | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:15 | M | 1 | Kula M F32-33-52-53 | Kula F35-36/40-41 | MkulaF32 | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:20 | K | 1 | 400m K 11-13-47 | 400m K 11-13-47 | K400T11 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:30 | K | 0 | 400 m K RR2-RR3 | 400 | K400 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:40 | M | 1 | 400 m M T20 | 400 m M T20 | M400T20 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:50 | M | 1 | 400 m M T36-37-47 | 400 m M T36-37-47 | M400T36 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:00 | M | 1 | 400m M RR1-RR2-RR3 | 400 | M400 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:15 | M | 1 | 1500 m M T13/20 | 1500 | M1500 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:20 | M | 1 | Kula M F54-55 | Kula | Mkula | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:30 | K | 1 | Dysk K F35-37-38/40/64 | Dysk | Kdysk | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:30 | K | 1 | Oszczep K F33-34/54-55-56-57 | Oszczep K F33, F55 | KoF33 | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)

10:00 | K | 1 | Maczuga K | Maczuga | Kmacz | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:00 | M | 1 | Maczuga M | Maczuga | Mmacz | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:15 | K | 1 | Oszczep K F35-37/42-46 | Oszczep | Ko | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:30 | M | 1 | Oszczep M F33-34 | Oszczep M F34, F54, F57 | MoF33 | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:30 | M | 1 | 5000m M T11-13 | 5000 T11-13 | M5000 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:00 | M | 1 | Oszczep M F12-13/35-37/42-46 | Oszczep M F35-36/40-41 | MoF12 | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:15 | M | 1 | Oszczep M F54-57 | Oszczep M F56-57 | MoF54 | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:15 | K | 1 | 200 m K T37-43-46-47 | 200 m K T37-43-46-47 | K200T37 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:20 | K | 1 | 200 m K RR2-RR3 | 200 m K RR2-RR3 | K200RR2 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:30 | M | 1 | 200m M T12 | 200m M T12 | M200T12 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:40 | M | 1 | 200 m M T20-36-37-38-47 | 200 m M T20-26-37-38-47 | M200T20 | 1 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
12:00 | M | 1 | 200m M RR1 | 200m M RR1 | M200RR1 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:10 | M | 1 | 200 m M RR2-RR3 | 200 | M200 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:20 | K | 1 | 800 m K T11-12 | 800 | K800 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:30 | M | 1 | 800 m M T11/37-38 | 800 | M800 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)